Doktor Öğretim Üyesi HAZEL ÇELİK GÜZEL

Doktor Öğretim Üyesi HAZEL ÇELİK GÜZEL

  Doktor Öğretim Üyesi Fizyoterapi Programı - Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
EVALUATION OF DYSPHAGIA SYMPTOMS AND SEVERITY WITH EAT-10 SCALE IN INDIVIDUALS WITH TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION REPORTING EATING AND SWALLOWING PROBLEMS 2021 5TH INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
THE RELATIONSHIP BETWEEN JAW FUNCTIONALITY AND TONGUE STRENGTH IN INDIVIDUALS WITH CHRONIC TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION 2021 5TH INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
KRONIK BOYUN AĞRILI HASTALARDA TEMPOROMANDIBULAR EKLEM HAREKET AÇIKLIKLARININ İNCELENMESI 2020 KARADENIZ ZIRVESI, 4. ULUSLARARASI UYGULAMALI BILIMLER KONGRESI
SPASTIK SEREBRAL PALSI’LI ÇOCUKLARDA BAŞ KONTROLÜ ILE SALYA AKIŞ ORANI VE SALYA KONTROLÜ ARASINDAKI İLIŞKI 2020 KARADENIZ ZIRVESI, 4. ULUSLARARASI UYGULAMALI BILIMLER KONGRESI