Doktor Öğretim Üyesi FÜSUN ESENKAL

Doktor Öğretim Üyesi FÜSUN ESENKAL

  Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı - Doktor Öğretim Üyesi

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
THE FOOD SAFETY CONCERN LEVEL OF TOURISTS THAT EXPERIENCED ORTAKLAR ÇÖP ŞIŞ RESTAURANTS,INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH, 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH,
DIŞ POLITIKA VE TURIZM İLIŞKISI BAĞLAMINDATÜRKIYE’NIN AVRUPA VE BALKAN ÜLKELERI ILE YAPTIĞI TURIZM ANLAŞMALARI VE ETKILERI 2016 ÇATALHÖYÜK INTERNATIONAL JORNAL OF TOURISM AND SOCIAL RESEARCH
HELAL KONSEPTLI ŞEHIR OTELLERININ WEB SITELERI ÜZERINDEN DEĞERLENDIRILMESI, TÜRKIYE, MALEZYA, BAE KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEĞI 2017 ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
TAHTAKUŞLARMIRASININ KEŞFI: YEREL HALKIN TUTUMLARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2018 , MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALARDERGISI
YERLI TURISTLERIN DESTINASYON İMAJ ALGILARINI BELIRLEMEYE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA: EDIRNE ÖRNEĞI. 2020 ODÜ SOSYAL BILIMLER ARAŞTIRMALARI DERGISI /
KONAKLAMA İŞLETMELERINDE İŞGÖREN TATMININI ETKILEYENFAKTÖRLER (BANDIRMA VE ERDEK ÖRNEĞI) 2005 BALIKESIR ÜNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜDERGISI
İZNIK MESLEK YÜKSEKOKULU TURIST REHBERLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ COVID-19 NEDENI İLE UZAKTAN EĞITIME YAPILAN BAKIŞ AÇILARI 2021 AKADEMIK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGISI
İZNIK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENIM GÖREN TURIST REHBERLIĞI ÖĞRENCILERININ COVID 19 SONRASINDA MESLEĞE VE TURIZME BAKIŞ AÇILARI 2022 GAZIANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
İZNIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERININ UZAKTAN EĞITIME YÖNELIK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELIRLENMESI 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM AND DESTINATION STUDIES - IJOTADS
TURIZMDE RISK YÖNETIMI VE BELEDIYELERIN BU ALANDAKI FAALIYETLERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2022 BALIKESIR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ