Doktor Öğretim Üyesi FÜSUN ESENKAL

Doktor Öğretim Üyesi FÜSUN ESENKAL

  Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı - Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TURIZM DESTINASYONLARININ MARKALAŞAMAMASI: ERDEK ÖRNEĞI 2020 MTCON’20 KITALARARASI TURIZM YÖNETIM KONFERANSI
ULUSLARARASI TURIZMI ETKILEYEN KRIZLER VE TÜRKIYE AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2016 III. ULUSLARARASI TURIZM VE YÖNETIM ARAŞTIRMALARI KONGRESI
GÖÇLERIN YÖRESEL MUTFAĞA ETKISI: ERDEKÖRNEĞI, 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU,
ENDÜSTRI 4. 0 TURIZM SEKTÖRÜNÜN NERESINDE? İÇERIK VE SWOT ANALIZI YÖNTEMI ILE BIR DEĞERLENDIRME 2017 I. ULUSLARARASI TURIZMIN GELECEĞI İNOVASYON, GIRIŞIMCILIK VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK KONGRESI
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
HELAL KONSEPTLI LŞEHIR OTELLERININWEB SITELERI ÜZERINDEN DEĞERLENDIRILMESI: TÜRKIYE, MALEZYA, BAE KARĢILAĢTIRMALI ÖRNEĞI 2017 I. ULUSLARARASI HELAL TURIZM KONGRESI
KÜLTÜREL MIRASI KORUMA VE TANITMADA ÇOCUK VE GENÇLIK MÜZELERININ ROLÜ: DÜNYADAN ÖRNEKLER TÜRKIYE’DEKI MEVCUT DURUM ÜZERINE İNCELEME 2017 ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI,
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
KATILIMCILAR NEZDINDE ULUSAL TURIZM KONGRELERI ALGISI ÜZERINE KEŞIFSEL BIR ARAŞTIRMA 2020 16. ULUSAL TURIZM KONGRESI
ULUSLARARASI TURIZM ANLAŞMALARININ DAYANDIĞI ULUSLARARASI TEMEL BELGELER (SÖZLEŞMELER) 2016 15. ULUSAL TURIZM SEMPOZYUMU