Doktor Öğretim Üyesi ELİF KOÇ

Doktor Öğretim Üyesi ELİF KOÇ

  Doktor Öğretim Üyesi Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü - Bölüm Başkan Yardımcısı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
NO WIND IS FAVORABLE UNLESS THE SAILOR IS PARTICIPATIVE: CUSTOMER PARTICIPATION IN MARINA SERVICES 2023 JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE DIZGINLEYICI KÜLTÜRÜN DUYGUSAL EMEK VE KÜLTÜREL DUYARLILIK ÜZERINDEKI ETKISI 2020 FINANS EKONOMI VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI (FESA)
MARINALARDA DENIZ OPERASYON İŞLEMLERI SÜREÇ ANALIZI: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI 2017 DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI DENIZCILIK FAKÜLTESI DERGISI
DENIZ TURIZMINDE MÜŞTERI KATILIMININ ÖNCÜLLERI VE SONUÇLARI 2020 DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI DENIZCILIK FAKÜLTESI DERGISI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENİZCİLİK İŞLETMELERİNİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ 2022 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
WHAT ARE THE BARRIERS TO THE ADOPTION OF INDUSTRY 4.0 IN CONTAINER TERMINALS? A QUALITATIVE STUDY ON TURKISH PORTS 2022 JOURNAL OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS
GREEN MARKETING STRATEGIES AND CLIMATE CHANGE AWARENESS IN SUSTAINABLE TRANSPORTATION: THE CASE OF AIRLINE COMPANIES 2023 MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY BULLETIN
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
Makale Adı Yılı Dergi
5. DENIZ TURIZMI SEMPOZYUMU’NUN ARDINDAN 2020 ANATOLIA: TURIZM ARAŞTIRMALARI DERGISI