Doktor Öğretim Üyesi ELİF KOÇ

Doktor Öğretim Üyesi ELİF KOÇ

  Doktor Öğretim Üyesi Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Liman ve Gemi Yönetimi Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi Doktor

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
YEREL HALKIN TURIZME YÖNELIK ALGILARI: ERDEK ÖRNEĞI 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU – UBS’19
INTELLIGENT HOTEL APPLICATIONS AND ITS EFFECTS ON HOTEL INDUSTRY 2018 THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (MECAS III)
A REVIEW OF RECENT TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN MARINA INDUSTRY 2018 THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (MECAS III)
ENVIRONMENTAL AND SAFETY-RELATED ASPECTS IN MARINA OPERATIONS: A CASE STUDY 2016 THE SECOND GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION (GMC'16)
GEMILERIN DEĞERINI ETKILEYEN FAKTÖRLER VE DEĞER TESPITI 2018 INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (INES)
AN ANALYSIS OF ETHICAL CODES OF LOGISTICS COMPANIES 2017 3RD ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (AICSS)
BANDIRMA’NIN DENIZ TICARETI SORUNLARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2018 1.ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU-UBS’18
PERCEPTIONS AND BARRIERS IN IMPLEMENTING INDUSTRY 4.0 CONCEPTIONS IN CONTAINER TERMINALS 2017 THE 15TH INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CONGRESS (LMSCM)
HIZMETLERDE MÜŞTERI KATILIMININ MÜŞTERILERIN KONTROL ETME EĞILIMLERI ÜZERINE ETKISI 2019 II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’ 19)
THE IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON MARKETING MIX ELEMENTS IN MARINA SERVICES 2022 8. ULUSLARARASI EKONOMI YÖNETIMI VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESI BILDIRI
A MARKETING STRATEGY IN SUPPLY-DEMAND MANAGEMENT: DE-MARKETING 2022 8. ULUSLARARASI EKONOMI YÖNETIMI VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESI BILDIRI
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TRANSPORTATION TECHNOLOGY APPLICATIONS IN THE TOURISM INDUSTRY: THE CASE OF AEGEAN REGION 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS (BANU-ITSC’18)
KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE DIZGINLEYICI KÜLTÜRÜN DUYGUSAL EMEK VE KÜLTÜREL DUYARLILIK İLIŞKISI ÜZERINDEKI ETKISI 2019 III. CONGRESS OF INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES/ III. ULUSLARARASI UYGULAMALI SOSYAL BILIMLER KONGRESI
PROCESS ANALYSIS OF MARINE OPERATIONS ACTIVITIES IN MARINABUSINESS: AN APPLICATION IN A MARINA 2016 ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MARITIME ECONOMISTS (HAMBURG 2016)
TÜRKIYE DESTINASYONLARINA UĞRAK YAPAN KRUVAZIYER OPERATÖRLERINE YÖNELIK BIR ANALIZ 2017 1. ULUSLARARASI EĞITIM BILIMLERI VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU (RESSCONGRESS)
BANDIRMA BÖLGESI DENIZYOLU TICARETI 2018 1.ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU-UBS’18
BANDIRMA VE ÇEVRESININ DENIZ TURIZMI POTANSIYELI 2017 1. ULUSLARARASI EĞITIM BILIMLERI VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU (RESSCONGRESS)
INNOVATION ASPECTS IN MULTIMODAL TRANSPORT OPERATIONS 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS (BANU-ITSC’18)
APPLICABILITY OF AUTOMATED STACKING CRANES (ASC) AND AUTOMATED GUIDED VEHICLES (AGV) IN CONTAINER TERMINALS OF TURKEY 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS (BANU-ITSC’18)
INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS AT WORLD CONTAINER PORTS 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS (BANU-ITSC’18)
AN APPLICATION OF FLEXSIM SIMULATION IN CONTAINER TERMINALS 2017 THE SECOND MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (MECAS II, 2017)
BANDIRMA VE ÇEVRESINDE MARINA İÇIN UYGUN YER SEÇIMI İÇINBIR ÖN ARAŞTIRMA 2017 1. EĞITIM BILIMLERI VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
BARRIERS TO THE ADAPTATION OF INDUSTRY 4.0 IN TURKISH SEAPORTS 2021 V. ULUSAL/ I. ULUSLARARASI LIMAN KONGRESI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
DENIZ TURIZMINDE MÜŞTERI KATILIMININ ÖNCÜLLERI VE SONUÇLARI: BIR LITERATÜR ÇALIŞMASI 2020 5. ULUSAL DENIZ TURIZMI SEMPOZYUMU
MARINA İŞLETMELERINDE DENIZ OPERASYON İŞLEMLERI SÜREÇ ANALIZI: BIR MARINA İŞLETMESINDE UYGULAMA 2016 3. ULUSAL DENIZ TURIZMI SEMPOZYUMU
TÜRKIYE DE YATÇILIK FAALIYETLERINDE MAVI KART UYGULAMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR 2016 3. ULUSAL DENIZ TURIZMI SEMPOZYUMU
TÜRKIYE’DE MARINACILIK SEKTÖRÜNDE GELIŞMELER VE YENI EĞILIMLER ÜZERINE NITEL BIR ÇALIŞMA 2016 17.ULUSAL TURIZM KONGRESI (BODRUM)
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
DENIZ TURIZMINDE MÜŞTERI KATILIMININ ÖNCÜLLERI VE SONUÇLARI: BIR LITERATÜR ÇALIŞMASI 2020 5. ULUSAL DENIZ TURIZMI SEMPOZYUMU