Öğretim Görevlisi Doktor DUYGU KALKAY

Öğretim Görevlisi Doktor DUYGU KALKAY

  Öğretim Görevlisi Doktor Öğretim Görevlisi Sosyal Hizmetler Pr. - Öğretim Görevlisi Sosyal Hizmetler Pr. - Öğretim Görevlisi Doktor

Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
KÜRESELLEŞMENIN GELIR DAĞILIMINDA YARATTIĞI EŞITSIZLIK VE ÇALIŞAN YOKSULLARA YANSIMASI 2020 TOPLUMSAL POLITIKA DERGISI
ENFLASYON HEDEFLEMESI STRATEJISI UYGULAYAN ÜLKELERDE GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ORANI VE GELIR DAĞILIMI ARASINDAKI İLIŞKI: PANEL VERI ANALIZI 2021 ATATÜRK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
GELENEKSEL OLMAYAN FAİZ KORİDORU UYGULAMASI VE REEL EKONOMİ ARASINDAKİ AKTARIM İLİŞKİSİ 2022 TOPLUMSAL POLITIKA DERGISI