Öğretim Görevlisi Doktor DUYGU KALKAY

Öğretim Görevlisi Doktor DUYGU KALKAY

  Öğretim Görevlisi Doktor Öğretim Görevlisi Sosyal Hizmetler Pr. - Öğretim Görevlisi Sosyal Hizmetler Pr. - Öğretim Görevlisi Doktor

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SERMAYE AKIMLARINA KARŞI OTOMOTIK DENGELECI OLARAK REZERV OPSIYON MEKANIZMASI: VEKTÖR OTOREGRESIF (VAR) ANALIZI 2022 11H ISTANBUL FINANCE CONGRESS (IFC)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
RİSKS CREATED BY THE ECONOMİC SENSE OF THE GEOPOLİTİCAL POSİTİON OF TURKEY 2021 EL RUHA 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES