Doktor Öğretim Üyesi DEVRAN DENİZ

Doktor Öğretim Üyesi DEVRAN DENİZ

  Doktor Öğretim Üyesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Yönetimi Bölümü - Doktor Öğretim Üyesi

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
GELENEKSEL VE MODERN PORTFÖY YÖNETIMININ AMPIRIK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİST UYGULAMASI 2018 MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
KIYMETLI MADENLERIN PORTFÖY ÇEŞITLENDIRMESINE KATKISI: BİST UYGULAMASI 2018 MEHMET AKIF ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
BİST’TE İŞLEM GÖREN SPOR KULÜPLERININ FUTBOL MAÇLARININ HISSE SENEDI GETIRISI ÜZERINE ETKISI 2016 ANADOLU ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
FARKLI YÖNETIM ŞEKILLERINE SAHIP ÜLKELERDE EKONOMIK VE DEMOKRATIK PERFORMANS: NICEL BIR ANALIZ 2018 EKONOMI İŞLETME SIYASET VE ULUSLARARASI İLIŞKILER DERGISI
TÜRKIYE’DE SOSYAL SORUMLU YATIRIMLARIN PERFORMANSLARI: BİST SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ENDEKSI UYGULAMASI 2020 BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYI ŞIRKETLERININ SERMAYE YAPILARININ FIRMAYA ÖZGÜ BELIRLEYICILERI 2015 SOSYOEKONOMI
YAPAY SINIR AĞLARIYLA HISSE SENEDI FIYATLARI VE YÖNLERININ TAHMINI 2015 ESKIŞEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DERGISI
TEMETTÜNÜN BILGI İÇERIĞI (SINYAL TEORISI): BORSA İSTANBUL UYGULAMASI 2019 BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: INTERNATIONAL JOURNAL
SAHIPLIK YOĞUNLAŞMASINA GÖRE SINYAL TEORISININ GEÇERLILIĞI: BORSA İSTANBUL UYGULAMASI 2019 BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
İMALAT SANAYI VE FINANSAL SEKTÖRDE TEMETTÜ DAĞITIMLARININ KISA DÖNEMLI FIYAT ETKISI:BIST UYGULAMASI 2020 MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI
MODERN PORTFÖY TEORISI IŞIĞINDA GERÇEKLEŞEN GETIRILERIN BEKLENEN GETIRILERI TEMSIL GÜCÜ 2019 MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI
PORTFÖY YÖNETIMINDE ULUSLARARASI ÇEŞITLENDIRME ÜZERINE UYGULAMALI BIR ÇALIŞMA 2017 HACETTEPE ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
İTIBAR RISKININ FINANSAL PERFORMANSA ETKISI KAMU BANKALARI ÜZERINE BIR UYGULAMA 2019 İNTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT PERSPECTIVES