Doktor Öğretim Üyesi DEVRAN DENİZ

Doktor Öğretim Üyesi DEVRAN DENİZ

  Doktor Öğretim Üyesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Yönetimi Bölümü - Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ENDEKSI DUYURULARININ FIRMA DEĞERINE ETKISI 2019 VI. YILDIZ SOSYAL BILIMLER KONGRESI
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SOSYAL SORUMLU YATIRIMLARIN SIVIL TOPLUM KURULUSLARI AÇISINDAN ÖNEMI 2019 10. ULUSLARARASI SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESI
KRIPTO PARALARIN GELENEKSEL FINANSAL VARLIKLARLA İLIŞKISI 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICIAL ECONOMICSSOCIAL SCIENCES’XX19
TÜRKIYE’DE SOSYAL SORUMLU YATIRIMLARIN PERFORMANSLARI: BİSTSÜRDÜRÜLEBILIRLIK ENDEKSI UYGULAMASI 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE, ICOAEF VI.
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEMETTÜ DUYURULARININ FIRMA DEĞERINE ETKISI: BİST UYGULAMASI 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE, ICOAEF VI.
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ŞIRKET TIPLERINE GÖRE KÂR PAYI DAĞITIMLARININ HUKUKI MEVZUATININ DEĞERLENDIRILMESI 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS SOCIAL SCIENCES
THE PROXY POWER OF REALIZED RETURN FOR EXPECTED RETURN IN THE MODERN PORTFOLIO CONCEPT 2019 V. MUHASEBE VE FINANS SEMPOZYUMU
FARKLI YÖNETIM ŞEKILLERINE SAHIP ÜLKELERDE EKONOMIK VE DEMOKRATIK PERFORMANS: NICEL BIR ANALIZ 2017 1. EĞITIM VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
EFFECT OF DIVIDEND ANNOUNCEMENTS ON COMPANY VALUE IN THE BANKING SECTOR: EVIDENCE FROM ISTANBUL STOCK EXCHANGE 2023 4TH INTERNATIONAL AZARBAIJAN CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
TOPSIS TECHNIQUE IN PORTFOLIO MANAGEMENT FROM EVIDENCE ISTANBUL STOCK EXCHANGE (BIST) MANUFACTURING INDUSTRY SECTOR 2023 4TH INTERNATIONAL AZARBAIJAN CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
GRAY RELATIONAL ANALYSIS TECHNIQUE IN PORTFOLIO MANAGEMENT FROM EVIDENCE ISTANBUL STOCK EXCHANGE (BIST) MANUFACTURING INDUSTRY SECTOR 2023 4TH INTERNATIONAL
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
GELENEKSEL VE MODERN PORTFÖY YÖNETIMININ AMPIRIK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİST UYGULAMASI 2017 21. FINANS SEMPOZYUMU