Doçent ÇAĞATAY BAŞARIR

Doçent ÇAĞATAY BAŞARIR

  Doçent Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı - Doçent Sosyal Bilimler Enstitüsü - Enstitü Müdür Yardımcısı Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ULUSLARARASI BORSA ENDEKSLERİNDE PORTFÖY OPTİMİZASYONU İLE RİSK YÖNETİMİ 2020 BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL
ALTIN VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 2019 TRAKYA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
EFFECTS OF CRUDE OIL PRICE CHANGES ON SECTOR INDICES OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 2011 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMIC AND POLITICAL STUDIES
RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE OF BANKS AND STOCK REVENUES PANEL DATA ANALYSIS 2015 JOURNAL OF APPLIED FINANCE BANKING
CAUSAL INTERACTIONS BETWEEN CO2 EMISSIONS FINANCIAL DEVELOPMENT ENERGY AND TOURISM 2015 ASIAN ECONOMIC AND FINANCIAL REVIEW
AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CRUDE OIL PRICES, CURRENT ACCOUNT DEFICIT AND EXCHANGE RATES: TURKISH EXPERIMENT 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE
A MACRO STRESS TEST MODEL OF CREDIT RISK FOR THE TURKISH BANKING SECTOR 2016 ASIAN ECONOMIC AND FINANCIAL REVIEW
DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE PRICE OF GOLD A STUDY OF MGARCH MODEL 2011 BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL
STOCK MARKET DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH INDEVELOPING COUNTRIES AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY 2012 INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF FINANCE AND ECONOMICS
TÜRKIYE’DEKI BIREYSEL KRIPTO PARA YATIRIMCILARININ KRIPTO PARALARA YAKLAŞIMLARI 2023 THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMINDE ETIKSEL İLKELERIN UYGULANMASI ÜZERINE GÖRGÜL BIR ÇALIŞMA 2006 AKADEMIK FENER( YENI ADI YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI)
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
BIREYSEL EMEKLILIK ŞIRKETLERININ FINANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDIRILMESI: TÜRKIYE ÖRNEĞI 2019 YÖNETIM BILIMLERI DERGISI
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED FINANCIAL AND MACROECONOMIC VARIABLES WITH CONSUMER CONFIDENCE INDEX 2019 JOURNAL OF YAŞAR UNIVERSITY
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ FINANSAL OKURYAZARLIKLARININ BELIRLENMESI: BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI 2017 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
GELIŞMEKTE OLAN EKONOMILERDE KREDI DERINLIĞI VE EKONOMIK BÜYÜME ILIŞKISI 2016 NAMIK KEMAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER METINLERI DERGISI
GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELERIN CDS PRIMLERI İLE HISSE SENETLERI VE DÖVIZ KURLARI ARASINDAKI KOINTEGRASYON İLIŞKISI 2016 MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
FINANSAL GELIŞME VE ENERJI TÜKETIMI ARASINDAKI İLIŞKI: SEÇILMIŞ OECD ÜLKELERI ÜZERINE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALIZI 2017 BILGI EKONOMISI VE YÖNETIMI DERGISI
FINANCIAL INNOVATIONS IN TURKISH BANKING SECTOR AND LITERATURE REVIEW 2017 FINANS EKONOMI VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
FINANCIAL STABILITY ANALYSIS IN BANKING SECTOR A STRES TEST METHOD 2014 THE JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE
BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN SIGORTA ŞIRKETLERININ KARŞILAŞTIRMALI FINANSAL PERFORMANS ANALIZI 2016 ANADOLU ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
THE PREDICTION OF PRECIOUS METAL PRICES VIA ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BY USING RAPIDMINER 2017 ALPHANUMERIC JOURNAL
THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFITABILITY OF BANKING SECTOR AND MACROECONOMIC AND FINANCIAL VARIABLES: PANEL ARDL APPLICATION 2017 JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH - TURK
THE EFFECT OF INVESTMENT INCENTIVES AND EXPORT CREDITS ON COUNTRY EXPORT: THE CASE OF TURKEY 2018 MANAS JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
ARPS DÜŞÜŞ EĞRISI MODELINDEN GENIŞLETILEN ÇOK DEĞIŞKENLI DOĞRUSAL OLMAYAN MODEL ILE ALTIN FIYATLARININ ANALIZ EDILMESI 2018 ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
VOLATILITY STRUCTURE OF STOCK PRICE INDEX AND EXCHANGE RATES: CAUSALITY ANALYSIS FOR TURKEY 2018 GÜMÜŞHANE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ ELEKTRONIK DERGISI
KORKU ENDEKSI (VIX) İLE BIST 100 ARASINDAKI İLIŞKI: FREKANS ALANI NEDENSELLIK ANALIZI 2018 DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI İŞLETME FAKÜLTESI DERGISI