Doçent ÇAĞATAY BAŞARIR

Doçent ÇAĞATAY BAŞARIR

  Doçent Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı - Doçent Sosyal Bilimler Enstitüsü - Enstitü Müdür Yardımcısı Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ŞIRKETLERIN DÖVIZ KURU RISK YÖNETIM BECERILERININTESPIT EDILMESINE YÖNELIK TANIMLAYICI BIR ÇALIŞMA 2020 IV. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS
DETERMINATION OF CONSUMERS’XX ATTITUDES TOWARDS ECOMMERCE SITES ACCORDING TO THEIR RISK AVOIDANCE LEVEL 2020 IV. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS
SÜRDÜRÜLEBILIR FINANSMANDA YENI ENSTRÜMANLAR: YEŞIL TAHVILLER 2019 V. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCEEXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF’XX19)
GÜMRÜK TASFIYE İŞLEMLERINDEKI SORUNLARIN TESPITI VE ÇÖÜZM ÖNERILERI 2019 II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEEES’XX19)
FINTECH UYGULAMALARININ FINANSAL PIYASALARA ETKISI 2019 II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPRICIAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEES’XX19)
KNEA MODEL ILE ALTIN FIYATLARININ TAHMIN EDILMESI 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
THE LONG RUN RELATIONSHIP BETWEEN STOCK MARKET CAPITALIZATION RATE AND INTEREST RATE COINTEGRATION APPROACH 2013 GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND TOURISM
GELIŞMEKTE OLAN EKONOMILERDE KREDI DERINLIĞI VE EKONOMIK BÜYÜME İLIŞKISI 2016 ICOMEP 2016 INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY
CARI AÇIK, PORTFÖY YATIRIMLARI VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ARASINDAKI İLIŞKI: TÜRKIYE ÖRNEĞI 2017 INTERNATIONAL ECONOMICS RESEARCH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS
ENERJI VADELI İŞLEM FIYATLARI ILE DÖVIZ KURLARI ARASINDAKI İLIŞKI: ARDL YAKLAŞIMI 2018 IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCEEXTENDE WITH SOCIAL SCIENCES
TÜKETICI GÜVEN ENDEKSI ILE SEÇILMIŞ FINANSAL VE MAKROEKONOMIK GÖSTERGELERARASINDAKI İLIŞKI 2018 ICOAEF’18 IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES)
TÜRKIYEDEN SAĞLANAN FINANSAL HIZMETLERIN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN ANALIZI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKIYE DE BANKA HISSE SENEDI GETIRILERI VE DÖVIZ KURLARI ILE FAIZ ORANLARI ARASINDAKI İLIŞKI 2012 1. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FINANS SEMPOZYUMU
FINANSAL GELIŞME VE ENERJI TÜKETIMI ARASINDAKI İLIŞKI: SEÇILMIŞ OECD ÜLKELERI ÜZERINE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALIZI 2017 13. ULUSLARARASI BILGI, EKONOMI VE YÖNETIM KONGRESI
PAYLAŞIM EKONOMİSİ EKSENİNDE HİZMET ODAKLI DİJİTAL PLATFORMLAR: AIRBNB ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME 2022 ICOAEF(9. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE&EXTENDEND WITH SOCIAL SCIENCES
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TÜRKIYE’DE AKILLI ULAŞTIRMA SISTEMLERININ GELIŞTIRILMESI AŞAMASINDA DEMIRYOLLARI YURT DIŞI TEDARIK ANALIZI 2018 1. ULUSLARARASI AKILLI ULAŞTIRMA SISTEMLERI KONFERANSI
DÜNYA AKILLI ULAŞTIRMA SISTEMLERI PAZARINDAN YER KAPMAK: GELECEĞIN REKABETINDE HEDEF ÜLKELERI BELIRLEMEK 2018 1. ULUSLARARASI AKILLI ULAŞTIRMA SISTEMLERI KONFERANSI
TOURISM EXPANSION AND ECONOMIC DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY 2015 2. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENTIFIC CHALLENGES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
KARBON PIYASALARIN KURAMSAL ALTYAPISI VE İLGILI LITERATÜRÜN İNCELENMESI 2017 SECOND MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT RISK ANDPROFITABILITY OF TURKISH BANKS: PANELARDL APPLICATION 2017 FIRST MEDITERRANEAN INTERNATIONALCONFERENCE ON SOCIAL SCIENCESBY UDG
FINANCIAL INNOVATON AND TURKISH BANKS:AN ANALYSIS OF LITERATURE AND CONDITION 2017 FIRST MEDITERRANEAN INTERNATIONALCONFERENCE ON SOCIAL SCIENCESBY UDG
BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARININ MALI ORANLARI ILE ETKINLIK ANALIZI: BIR VERI ZARFLAMA ANALIZI UYGULAMASI 2017 2. MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
TÜRK KATILIM BANKALARININ RISK DERECELENDIRMESI İÇIN CAMELS TABANLI TOPSIS MODELI 2017 INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS
İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ FINANSAL OKURYAZARLIK BAŞARI DÜZEYLERININ İNCELENMESI 2017 INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
MAKROEKONOMIK FAKTÖRLERIN İMKB SINAI ENDEKSI ÜZERINE ETKILERI 2006 2011 2012 1. ULUSAL ÜNYE İ.İ.B.F. İŞLETMECILIK SEMPOZYUMU
İŞLETMELERIN AKTIF BÜYÜKLÜKLERI VE FIRMA PERFORMANSILARI İMKB 100 ÖRNEĞI 2012 16. FINANS SEMPOZYUMU
KREDI TEMERRÜT TAKASI ILE MAKROEKONOMIK VE FINANSAL DEĞIŞKENLER ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI 2013 17. FINANS SEMPOZYUMU