Profesör CELİL AYDIN

Profesör CELİL AYDIN

  Profesör İktisat Politikası Anabilim Dalı - Profesör İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Denizcilik Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdürü Denizcilik Fakültesi - Dekan

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
DOES ENERGY INTENSITY AFFECT THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL POLLUTION? 2020 BRAIN. BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE
IS THE ECOLOGICAL FOOTPRINT RELATED TO THE KUZNETS CURVE A REAL PROCESS OR RATIONALIZING THE ECOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE AFFLUENCE? EVIDENCE FROM PSTR APPROACH 2019 ECOLOGICAL INDICATORS
DOES TOO MUCH GOVERNMENT SPENDING DEPRESS THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF TRANSITION ECONOMIES? EVIDENCES FROM DYNAMIC PANEL THRESHOLD ANALYSIS 2019 APPLIED ECONOMICS
REDUCING CO2 EMISSIONS IN THE EU MEMBER STATES: DO ENVIRONMENTAL TAXES WORK? 2018 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
DOES THE LEVEL OF ENERGY INTENSITY MATTER IN THE EFFECT OF ENERGYCONSUMPTION ON THE GROWTH OF TRANSITION ECONOMIES? EVIDENCE FROMDYNAMIC PANEL THRESHOLD ANALYSIS 2018 ENERGY ECONOMICS
THE INFLATION-GROWTH NEXUS: A DYNAMIC PANEL THRESHOLDANALYSIS FOR D-8 COUNTRIES 2017 ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING
ANALYZING THE ECONOMIC DEVELOPMENT-DRIVEN ECOLOGICAL DEFICIT IN THE EU-15 COUNTRIES: NEW EVIDENCE FROM PSTR APPROACH 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
DOES THE LEVEL OF ENERGY INTENSITY MATTER IN THE EFFECT OF LOGISTIC PERFORMANCE ON THE ENVIRONMENTAL POLLUTION OF OBOR COUNTRIES? EVIDENCE FROM PSTR ANALYSIS 2023 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
DOES ENERGY INTENSITY MATTER IN THE NEXUS BETWEEN ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH REGARDING CAPITAL-ENERGY SUBSTITUTION? 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
DOES THE LEVEL OF RENEWABLE ENERGY MATTER IN THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH ON ENVIRONMENTAL POLLUTION? NEW EVIDENCE FROM PSTR ANALYSIS 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
DOES FOREIGN DIRECT INVESTMENT MATTER IN THE ASYMMETRIC RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND HUMAN CAPITAL? EVIDENCE FROM PANEL SMOOTH TRANSITION REGRESSION ANALYSIS 2022 SYMMETRY: CULTURE AND SCIENCE
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
OPTIMAL TAX REVENUES AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES: A THRESHOLD REGRESSION APPROACH 2019 GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW
INFLATION THRESHOLD EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY 2016 JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN LAW AND ECONOMICS
INFLATIONARY THRESHOLD EFFECTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM TURKEY 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES
FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY AND ROMANIA 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
DOES TOO MUCH ENERGY CONSUMPTION HARM ECONOMIC GROWTHFOR TURKISH REPUBLICS IN THE TRANSITION PROCESS? NEW EVIDENCEON THRESHOLD EFFECTS 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY ECONOMICS AND POLICY
THE THRESHOLD EFFECTS OF CURRENT ACCOUNT DEFICITS ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY DOES THE LEVEL OF CURRENT ACCOUNT DEFICIT MATTER 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF TRADE, ECONOMICS AND FINANCE
THE ANALYSIS OF VISIBLE HAND OF GOVERNMENT THE THRESHOLD EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING ON ECONOMIC GROWTH 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF TRADE, ECONOMICS AND FINANCE
THRESHOLD EFFECTS OF ENERGY CONSUMPTION ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY 2016 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TOURISM
THE EFFECTIVENESS OF MONETARY TRANSMISSION CHANNELS THE CASE OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN TRANSITION ECONOMIES 2015 INQUIRY
AN ESTIMATION OF THE CONSUMPTION FUNCTION UNDER THE PERMANENT INCOME HYPOTHESIS THE CASE OF D 8 COUNTRIES 2014 JOURNAL OF ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
İMALAT SANAYI VE FINANSAL SEKTÖRDE TEMETTÜ DAĞITIMLARININ KISA DÖNEMLI FIYAT ETKISI:BIST UYGULAMASI 2020 MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
THE VALIDITY OF THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS FOR CO2 EMISSIONS IN TURKEY: NEW EVIDENCE FROM SMOOTH TRANSITION REGRESSION APPROACH 2017 MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL ENFLASYONUN BÖLGESEL İŞSİZLİK VE BÜYÜMEÜZERİNE ETKİSİ: PANEL YUMUŞAK GEÇİŞLİ REGRESYON YAKLAŞIMINDAN YENİKANITLAR 2017 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ 2012 EKONOMIK YAKLAŞIM
EKONOMİK BÜYÜME DİNAMİZMİNİ ENFLASYON NEZAMAN ENGELLER YÜKSELEN EKONOMİLER ÜZERİNEBİR DİNAMİK PANEL EŞİK MODELİ 2016 GAZI ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
MAKROEKONOMIK BELIRSIZLIK VE RISK ALTINDA YATIRIM KARARLARI TÜRKIYE ÖRNEĞI 2016 ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT STRUCTURE AND ECONOMIC PERFORMANCE AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR SELECTED G 20 COUNTRIES 2015 ULUSLARARASI İKTISADI VE İDARI İNCELEMELER DERGISI
HANEHALKI HARCAMALARININ ENGEL EĞRISI ANALIZI MUŞ İLI MERKEZ İLÇE ÖRNEĞI 2016 ATATÜRK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
MERKEZI VE DOĞU AVRUPA GEÇIŞ EKONOMILERINDEENFLASYONUN PARASAL BELIRLEYICILERI DINAMIK PANEL VERI ANALIZI 2014 ATATÜRK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
EKONOMIK BÜYÜME ÇEVRE KIRLILIĞINI AZALTIR MI? 2019 ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
ENERJI- SERMAYE ARASINDAKI DEĞIŞKEN İKAME ESNEKLIĞININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKISI 2021 JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY (ONLINE)
YENILENEBILIR ENERJI BAĞLAMINDA ÇEVRE VE EKONOMIK BÜYÜME İLIŞKISI: OECD ÜLKELERI ÖRNEĞI 2022 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
SUÇ ORANLARI VE EKONOMIK BÜYÜME İLIŞKISININ YUMUŞAK GEÇIŞLI PANEL REGRESYON YÖNTEMIYLE İNCELENMESI 2023 INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY