Doçent CELİL AYDIN

Doçent CELİL AYDIN

  Doçent İktisat Politikası Anabilim Dalı - Doçent İktisat Bölümü - Bölüm Başkan Yardımcısı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Denizcilik Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdürü

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜMEİLİŞKİSİ 2019 ULUSLARARASI MARMARA SOSYAL BILIMLER KONGRESI
BRICS-T ÜLKELERININ KURUMSAL KALITE ENDEKSI 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜSEMPOZYUMU (IRDARUS’19) “BANDIRMA’NIN GELECEĞI”
DOES THE LEVEL OF INFLATION MATTER IN THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH ON UNEMPLOYMENT OF BRICS COUNTRIES? 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VEÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU“BANDIRMA’NIN GELECEĞİ”
İHRACAT YAPISI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 2019 ICOAEF VI INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
CALCULATION OF THE CARBON FOOTPRINT OF ACADEMICIANS: THE CASE OF BANDIRMA ONYEDI EYLÜL UNIVERSITY 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU – UBS’19
ENERJI TÜKETIMININ EKONOMIK BÜYÜME ÜZERINDEKI ETKISINDE ENERJI VERIMLILIĞININROLÜ: TÜRKIYE ÖRNEĞI 2019 II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’ 19)
ENVIRONMENT KUZNETS CURVE FOR DEFORESTATION: NEW EVIDENCE FROM A PANEL SMOOTH TRANSITION REGRESSION APPROACH 2018 ICOAEF 18 IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES CONFERENCE
COULD ECONOMIC GROWTH BE A CAUSE OR SOLUTION TO ENVIRONMENTAL PROBLEMS? NEW EVIDENCE FROM A PANEL SMOOTH TRANSITION APPROACH 2018 ICOAEF 18 IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES CONFERENCE
CARI AÇIK DÜZEYI ENERJI TÜKETIMI VE EKONOMIK BÜYÜME İLIŞKISINI ETKILER MI? TÜRKIYE ÖRNEĞI 2018 THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (MECAS III)
INFLATION AND ECONOMIC GROWTH A DYNAMIC PANEL THRESHOLD ANALYSIS FOR TURKISH REPUBLICS IN TRANSITION PROCESS 2015 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT 2015
THE RELATIONSHIP BETWEEN OPTIMAL SIZE OF GOVERNMENT AND ECONOMIC GROWTH EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY ROMANIA AND BULGARIA 2013 LOGOS UNIVERSALITY MENTALITY EDUCATION NOVELTY (LUMEN 2013)
MAKROEKONOMIK BELIRSIZLIK VE RISK ALTINDA YATIRIM KARARLARI TÜRKIYE ÖRNEĞI 2016 SECOND SARAJEVO INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIAL SCIENCES
INFLATION THRESHOLD EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY 2016 SECOND SARAJEVO INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIAL SCIENCES
INFLATIONARY THRESHOLD EFFECTS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH EVIDENCE FROM TURKEY 2016 EUREFE’16 (EUROPEAN UNION RELATIONS, ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS)
BLOCKCHAIN TEKNOLOJISININ SWOT ANALIZI 2019 ICOAEF VI INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
BLOCKCHAIN TEKNOLOJISINI PAZARLAMA ALANINDA DEĞERLENDIREN ÇALIŞMALAR ILEİLGILI LITERATÜR TARAMASI 2019 ICOAEF VI INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
TURIZM FAALIYETLERININ BÖLGESEL KALKINMADAKI ROLÜ: BANDIRMA ÖRNEĞI 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜSEMPOZYUMU (IRDARUS’19) “BANDIRMA’NIN GELECEĞI”
TÜKETIM TOPLUMUNDA GIDA İSRAFININ BIR BOYUTU: BANDIRMA ÖRNEĞI 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU 2018
TEKSTİL FİYATLARI TAMİNLEMESİNDE YSA VE KNEA MODEL KARŞILAŞTIRMASI 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
ENFLASYONUN SANAYI ÜRETIM ENDEKSI ÜZERINDEKI ETKISI: TÜRKIYE ÖRNEĞI (2008-2018) 2018 II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS
ELEKTRIK TÜKETIMININ EKONOMIK BÜYÜME ÜZERINDEKI ETKISI: İL BAZINDATÜRKIYE ÖRNEĞI (2007-2014) 2018 II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS
EKOLOJİK AYAKİZİ İLE REEL GELİR ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL YUMUŞAK GEÇİŞLİ REGRESYON MODELİNDEN KANITLAR 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ELECTRICITY CONSUMPTION FORECASTING IN TURKEY BY NEURAL NETWORK 2017 SECOND MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (MECAS II)
THE ANALYSIS OF CURRENT ACCOUNT, BUDGET AND INVESTMENT-SAVINGS BALANCE RELATIONS IN TURKEY: TRIPLE DEFICIT OR TRIPLE DIVERGENCE? 2017 MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (MECAS)
THE ANALYSIS OF CURRENT ACCOUNT, BUDGET AND INVESTMENT-SAVINGS BALANCE RELATIONS IN TURKEY: TRIPLE DEFICIT OR TRIPLE DIVERGENCE? 2017 MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCES CONFERENCE
THE EFFECT OF INFLATION ON ECONOMIC GROWTH UNDER UNCERTAINTY: THE CASE OF TURKEY? 2017 THIRD SARAJEVO INTERNATIONAL CONFERENCE
DOES EXCHANGE RATE VOLATILITY IMPEDE EXPORT GROWTH IN TURKEY? 2017 THIRD SARAJEVO INTERNATIONAL CONFERENCE
İHRACAT YAPISI VE EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKI İLIŞKININ PARAMETRIK OLMAYAN BIR YAKLAŞIM ILE ANALIZI: OECD İÇIN BIR UYGULAMA 2017 RESSCONGRESS ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
ELECTRICITY CONSUMPTION FORECASTING IN TURKEY BY NEURAL NETWORK 2017 SECOND MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS(MECAS II, 2017)
THE IMPACT OF REGIONAL INFLATION ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: NEW EVIDENCE FROM A PANEL SMOOTH TRANSITION REGRESSION APPROACH 2017 SECOND MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS(MECAS II, 2017)
ÇEVRESEL FAKTÖRLER SAĞLIK HARCAMALARINI ETKILER MI? TÜRKIYE ÖRNEĞI 2017 INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY / ICOMEP 17
DO MORE GOVERNMENT EXPENDITURES RETARD THE ECONOMIC GROWTH OF MAGHREB COUNTRIES A DYNAMIC PANEL THRESHOLD APPROACH 2016 4TH GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND TOURISM
THE THRESHOLD EFFECTS OF ENERGY CONSUMPTION ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY 2016 5TH WORLD CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT, WCBEM
ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH EVIDENCE FROM DYNAMIC PANEL THRESHOLD ANALYSIS FOR TURKISH REPUBLICS IN THE TRANSITION PROCESS 2016 5TH WORLD CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT, WCBEM
THE ANALYSIS OF VISIBLE HAND OF GOVERNMENT THE THRESHOLD EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING ON ECONOMIC GROWTH 2016 THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN BUSINESS AND ECONOMICS (ICABE2016)
THE THRESHOLD EFFECTS OF CURRENT ACCOUNT DEFICITS ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY DOES THE LEVEL OF CURRENT ACCOUNT DEFICIT MATTER 2016 THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN BUSINESS AND ECONOMICS (ICABE2016)
INFLATION THRESHOLD EFFECT IN THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH THE CASE OF TURKEY AND ROMANIA 2016 EUREFE’16 (EUROPEAN UNION RELATIONS, ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS)
EKONOMIK BÜYÜME ÇEVRE KIRLILIĞINI AZALTIR MI? 2018 ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME, YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU