Doçent BURCU İŞGÜDEN KILIÇ

Doçent BURCU İŞGÜDEN KILIÇ

  Doçent Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı - Doçent

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
IS COGNITIVE MISFIT AN ISSUE FOR ACCOUNTING STUDENTS A FIELD STUDY USING THE FELDER SOLOMAN INDEX OF LEARNING STYLE 2016 NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES OF NEAR EAST UNIVERSITY (YAKIN DOĞU ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI)
THE EFFECTS OF USING THE CONCEPT MAPPING AND THE TRADITIONAL METHOD ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS IN LEARNING THE FUNDAMENTAL TOPICS OF COST ACCOUNTING 2016 JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND FINANCE
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
RESEARCH ON EMISSION TRADING SCHEME IN TERMS OF TURKISH SHIPPING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS 2018 DOKUZ EYLÜL DENIZCILIK FAKÜLTESI DERGISI
DENETIM RISKININ BELIRLEMESINDE MESLEKI YARGININ DENETÇILER TARAFINDAN KULLANILMASI 2011 MUHASEBE BILIM DÜNYASI
KURUMSAL YÖNETIM BAĞLAMINDA DENETIM FAALIYETLERININ VE DENETLEYENLERIN TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKLARININ DEĞERLENDIRILMESI 2015 EURASIAN ACADEMY OF SCIENCES SOCIAL SCIENCES JOURNAL
HALEF VE SELEF DENETÇİLER ARASINDAKİ İLETİŞİM 2007 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI (E.A. AKADEMIK FENER)
MESLEK ETİĞİ VE MESLEK ETİĞİNİN MESLEK YAŞAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 2006 BALIKESIR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
RİSKLERDEN KORUNMA ARACI OLARAK FUTURES (VADELİ İŞLEM) SÖZLEŞMELERİ: BİR ARAŞTIRMA 2008 MEVZUAT DERGISI
BANDIRMA VE NORFOLK ŞEHİRLERİNİN GİRİŞİMCİLİK PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 2008 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI (E.A. AKADEMIK FENER)
BANDIRMA NIN GIRIŞIMCILIK POTANSIYELININ DEĞERLENDIRILMESI 2008 DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI İŞLETME FAKÜLTESI DERGISI
AKLAMA SUÇUNUN ÖNLENMESINE YÖNELIK ÇABALAR ADLI MUHASEBECILIK MESLEĞI VE UYGULAMALARI 2009 AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI, İ.İ.B.F. DERGISI
İŞLETMELERDE İNOVASYON SÜRECINDE ENTELEKTÜEL SERMAYE VE YÖNETIM MUHASEBESI KAPSAMINDA DEĞERLENDIRILMESI 2009 AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI, İ.İ.B.F. DERGISI
MUHASEBE VE FINANSMAN ÖĞRETIM ELEMANLARININ YAŞAM DEĞERI YÖNELIMLERINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA TÜRKIYE ÖRNEĞI 2011 MUHASEBE VE DENETIME BAKIŞ
İÇ DENETIMIN DEĞIŞEN FAALIYET ALANLARI VE TÜRK TICARET KANUNU NDA YAPILAN DÜZENLEMELERIN İÇ DENETÇILER ÜZERINDEKI ETKILERI 2011 UFUK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
MUHASEBE VE FINANS DERSI ALAN ÖĞRENCILERIN YAŞAM DEĞERI YÖNELIMLERINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2012 ULUSLARARASI YÖNETIM İKTISAT VE İŞLETME DERGISI (E.A. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI)
İÇ DENETIM FAALIYETININ GELIŞEN VE DEĞIŞEN BILGI TEKNOLOJILERI ORTAMI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI İMKB 100 ÖRNEĞI 2012 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
BILGI TEKNOLOJILERINDEKI DEĞIŞIMLERIN ÖN PLANA ÇIKARDIĞI SÜREKLI DENETIM YAKLAŞIMININ VE GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HIZMETLERININ DEĞERLENDIRILMESI İMKB 100 İŞLETMELERINDE BIR ARAŞTIRMA 2012 MUHASEBE VE VERGI UYGULAMALARI DERGISI
MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA SÜRECINDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ STANDARTLARA BAKIŞ AÇILARININ VE MESLEKI YETKINLIKLERININ İNCELENMESI ÜZERINE BALIKESIR İLINDE BIR ARAŞTIRMA 2014 ESKIŞEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI İİBF DERGISI
TEMEL FINANSAL ARAÇLARIN KOBİ TFRS TAM SET TFRS VE TÜRK VERGI MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESI VE MUHASEBELEŞTIRME ÖRNEKLERI 2014 YÖNETIM VE EKONOMI
ENTEGRE RAPORLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER: ENTEGRE RAPOR HAZIRLAYAN İŞLETMELER VE BIST KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELER AÇISINDAN BİR İNCELEME 2018 MUHASEBE BILIM DÜNYASI DERGISI
DİJİTAL ÇAĞIN YARATTIĞI MUHASEBE UYGULAMALARININ MUHASEBE HİLELERİNİN ÖNLENMESİNE ETKİSİ 2018 MUHASEBE VE VERGI UYGULAMALARI DERGISI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARTLARININ KİLİT DENETİM KONULARINA YANSIMASI 2021 ÖMER HALISDEMIR ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI