Doçent BURCU İŞGÜDEN KILIÇ

Doçent BURCU İŞGÜDEN KILIÇ

  Doçent Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı - Doçent

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
BILGI TEKNOLOJILERINDEKI DEĞIŞIMLERIN ÖN PLANA ÇIKARDIĞI SÜREKLI DENETIM YAKLAŞIMININ VE GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HIZMETLERININ DEĞERLENDIRILMESI İMKB 100 İŞLETMELERINDE BIR ARAŞTIRMA 2012 24TH WORLD CONTINUOUS AUDITING AND REPORTING SYMPOSIUM
ÇEVRE DENETIMI UYGULAMALARI KAPSAMINDA TÜRK DENIZCILIK SEKTÖRÜNÜ ETKILEYEN ÇEVRESEL DÜZENLEMELERIN DEĞERLENDIRILMESI 2014 2.ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE (ISAF)
TÜRKIYE MUHASEBE VE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE VERGI MEVZUATINA GÖRE KONAKLAMA İŞLETMELERINDE MUHASEBE DÜZENI VE FINANSAL RAPORLAMA 2014 9. INTERNATIONAL CONFERENCE NEW PERSECTIVES IN TOURISM AND HOSPITALITY
MUHASEBE, FINANS VE DENETIM ALANLARINDA ÖN PLANA ÇIKAN BÜYÜK VERI ANALIZ TEKNIKLERI VE TEKNOLOJILERI 2019 INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY / ICOMEP’19-AUTUMN
THE EVENTS THAT SHAPED THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN TURKEY A CHRONOLOGICAL REVIEW 2013 III. INTERNATIONAL CONFERANCE ON LUCA PACIOLI IN ACCOUNTING HISTORY AND III. BALKANS AND MIDDLE EAST COUNTRIES CONFERANCE ON ACCOUNTING AND ACCOUNTING HISTORY
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ENTEGRE RAPORLAMA VE TÜRKIYE’DEKI GELIŞMELER: ENTEGRE RAPOR HAZIRLAYAN İŞLETMELER VE BIST KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ENDEKSINDE YER ALAN İŞLETMELER AÇISINDAN BIR İNCELEME 2017 INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS
DİJİTAL ÇAĞIN YARATTIĞI MUHASEBE UYGULAMALARININ MUHASEBE HİLELERİNİN ÖNLENMESİNE ETKİSİ 2017 4. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FINANS ARAŞTIRMALARI KONGRESI
TMS 37 STANDARDININ UYGULANMASININ BİST 30 ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 2020 7. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ_ICAFR20
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ UFRS'LERE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDIRILMESI: BALIKESIR İLINDE BIR ARAŞTIRMA 2012 II. ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU
SIMÜLASYONA DAYALI MUHASEBE EĞITIMININ GELIŞTIRILMESI 2014 33. TÜRKIYE MUHASEBE EĞITIMI SEMPOZYUMU
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SÜRDÜRÜLEBILIRLIK MUHASEBESI VE ENTEGRE RAPORLAMA İLE İLGILI FARKINDALIĞA KATKISI 2018 XX. TÜRKIYE MUHASEBE KONGRESI
ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERINDE BIR ARAŞTIRMA GÖNEN DEVLET HASTANESI ÖRNEĞI 2005 III. ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETIMI KONGRESI
HESAPVEREBILIĞI SAĞLAMADA DENETIM FONKSIYONUNUN ROLÜ 2010 II. ULUSAL KURUMSAL YÖNETIM, YOLSUZLUK, ETIK VE SOSYAL SORUMLULUK KONFERANSI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
YENI TÜRK TICARET KANUNU TASARISI NIN BAĞIMSIZ DENTIME VE İÇ DENETIME KAZANDIRDIKLARI 2010 9.ULUSAL İŞLETMECILIK KONGRESI