Doçent BİLAL COŞAN

Doçent BİLAL COŞAN

  Doçent Doktor Öğretim Üyesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı - Doçent

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TWITTER KULLANICILARININ GÜNDEM BELIRLEME ARACI OLARAK SOSYAL POLITIKADAKI GIZLI ROLÜ: YEMEKSEPETI VE MIGROS ÖRNEĞI 2022 İSTANBUL İKTISAT DERGISI
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
SANAYİ DEVRİMİ’NDEN ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ: ŞAHİN PENÇESİNDE YAVRU KUŞ 2019 BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ARAŞTIRMALARI DERGISI
İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTELERININ GELECEĞI: ÇALIŞMA EKONOMISI VE ENDÜSTRI İLIŞKILERI BÖLÜMÜ ÜZERINDEN POLITIKA ÖNERILERI 2022 EKONOMI İŞLETME VE MALIYE ARAŞTIRMALARI DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SOSYO-EKONOMİK BİR PROBLEM OLARAK TEK EBEVEYNLİ AİLE OLGUSUNUN ÇOK BOYUTLU DEĞERLENDİRİLMESİ 2018 SOSYAL POLITIKA ÇALIŞMALARI DERGISI
KÜRESELLEŞME-YOKSULLUK İKİLEMİNDE MİKRO KREDİ ÇIKMAZI 2017 ULUSLARARASI YÖNETIM İKTISAT VE İŞLETME DERGISI
KÜRESEL EKONOMININ KRONIK SORUNSALI GENÇ İŞSIZLIK: TÜRKIYE-GÜNEY AVRUPA (İSPANYA,İTALYA, PORTEKIZ, YUNANISTAN) ÜLKELERININ KARŞILAŞTIRMASI 2017 GAZI ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
TOPLUM 5.0’IN MIMARI JAPONYA’DA DEZAVANTAJLI GRUPLAR: FREETER, HIKIKOMORI VE PARASAITO SHINGURU 2021 SOSYAL SIYASET KONFERANSLARI DERGISI
TÜRKİYE’DE DOĞURGANLIĞIN DEĞİŞİMİ: SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN RİSKLER VE FIRSATLAR 2022 SOSYAL POLITIKA ÇALIŞMALARI DERGISI
WEB 1.0’DAN WEB 3.0’A MAHREMIYETIN DÖNÜŞÜMÜ VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR AÇISINDAN MUHTEMEL SONUÇLARI 2022 ÇALIŞMA VE TOPLUM
NIŞ PAZAR BÖLÜMÜ OLARAK ENGELLILERIN GSM OPERATÖRÜ SEÇIM KRITERLERI ÜZERINE NITEL BIR ARAŞTIRMA 2023 JOURNAL OF THE HUMAN AND SOCIAL SCIENCES RESEARCHERS