Doçent BİLAL COŞAN

Doçent BİLAL COŞAN

  Doçent Doktor Öğretim Üyesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı - Doçent

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞI BAĞLAMINDA GENÇ İŞSİZLİĞİVE GİRİŞİMCİLİK 2017 III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
GÖÇMEN KADINLARIN EMEK PIYASASI PROBLEMI: MAĞDURIYET VE MAHRUMIYET 2017 RESSCONGRESS
SESSIZ PANDEMI: TÜRKIYE'DE NEİY 2021 TNKÜ İİBF ULUSLARARASI ÇALIŞMA EKONOMISI VE ENDÜSTRI İLIŞKILERI SEMPOZYUMU
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TOPLUM 5.0’A GEÇİŞ ARADIĞIMIZ MUTLULUĞU GETİRECEK Mİ?JAPONYA ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN PREKARYA 5.0 KURGUSU 2019 10. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ
LIBERALIZMIN GÖRÜNMEZ ELINE KARŞI GÖRÜNEN BIR EL: TÜRK AILESI’NIN SOSYAL GÜVENLIK FONKSIYONU 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
TÜRKIYE’DE SOSYAL POLITIKALARDA AILENIN MERKEZILIĞI:DEĞIŞEN ORANLAR DEĞIŞMEYEN DEĞERLER 2017 1. EĞITIM VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
KÜRESELLEŞME-YOKSULLUK İKILEMINDE MIKROKREDI ÇIKMAZI 2017 INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS
GENÇLERDEN YAŞLILARA ÇAĞRI: GENÇLERIN YAŞLILARA DAIR GELIŞTIRDIKLERI TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESI/BANDIRMA ÖRNEĞI 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
BOŞANIYORUM AMA NEDEN? ANTALYA İLI ÖZELINDE BOŞANMAYA SOSYAL POLITIKA BAĞLAMINDA ÇÖZÜM ÖNERILERI 2018 ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESI
DİJİTALLEŞME VE GİZLİLİK: DEZAVANTAJLI GRUP OLARAK ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BEKLEYEN RİSKLER 2022 2. ULUSLARARASI DIJITAL İŞLETME YÖNETIM VE EKONOMI KONGRESI
GELECEKTE HAFTADA DÖRT GÜN MÜ ÇALIŞACAĞIZ? SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 2022 IX. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER KONGRESI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
KÜRESEL EKONOMİNİN KRONİK SORUNSALI GENÇ İŞSİZLİK: TÜRKİYE-GÜNEY AVRUPA (İSPANYA, İTALYA, PORTEKİZ, YUNANİSTAN) ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI 2017 GAZI AKADEMI GENÇ SOSYAL BILIMCILER SEMPOZYUMU