Doçent BEKİR ÇAR

Doçent BEKİR ÇAR

  Doçent Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı - Doçent Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı - Doçent Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı - Bölüm Başkanı Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
EXAMINATION OF MENTAL TRAINING AND MENTAL TOUGHNESS IN ELITE BOXERS 2021 PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL&HEALTH SCIENCES
THE RELATIONSHIP BETWEEN ATHLETES' ATTITUDES FOR HEALTHY EATING AND EXERCISE DEPENDENCE 2021 PROGRESS IN NUTRITION
HEALTHY EATING AND EXERCISE RELATIONSHIP IN FEMALE FOOTBALLERS 2022 PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
COMPARISON OF STRENGTH PARAMETERS IN AMPUTEE FOOTBALL PLAYERS ACCORDING TO THE DEGREE OF AMPUTATION 2022 PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
COMPARISON OF PHYSICAL AND MOTORIC CHARACTERISTICS OF TOTALLY VISUALLY IMPAIRED AND LOW VISION INDIVIDUAL 2022 SPORTIS SCI J
THE EFFECT OF 8 WEEKS PLYOMETRIC EXERCISE ON PHYSICAL AND MOTORIC FEATURES OF MENTAL DISABLED 2022 PEDAGOGY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
COMPARISON OF ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS OF AMPUTEE FOOTBALL PLAYERS WITH ACTIVE FOOTBALL PLAYERS AND SEDENTARY INDIVIDUALS 2023 BMC SPORTS SCIENCE, MEDICINE AND REHABILITATION
EFFECTS OF CHRONIC CORE TRAINING ON SERUM AND ERYTHROCYTE OXIDATIVE STRESS PARAMETERS IN AMPUTEE FOOTBALL PLAYERS 2023 FRONTIERS IN PHYSIOLOGY
THE IMPACT OF ATHLETICS BASIC EDUCATION ON STUDENTS' MOTOR SKILLS AND ATTITUDE TOWARD ATHLETICS 2023 PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
THE EFFECT OF AWARENESS LEVEL ON DIGITAL GAME ADDICTION 2022 MACROTHINK INSTITUTE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION
A METAPHORICAL VIEW REGARDING THE CAREER AND SPORTS PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS 2022 EDUCATION QUARTERLY REVIEWS
RESEARCH OF AMATEUR AND PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS' SUPERSTITIOUS BEHAVIOR 2022 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' PERCEPTIONS, TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE AND CLASSROOM MANAGEMENT PROFILES 2022 EDUCATION QUARTERLY REVIEWS
REVIEW OF THE DECISION-MAKING AND SELF-CONFIDENCE LEVELS OF FUTSAL REFEREES 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND HEALTH
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' DIGITAL GAME ADDICTION AWARENESS AND PARTICIPATION MOTIVATION TO PHYSICAL ACTIVITY 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION
INVESTIGATION OF ACUTE EFFECTS OF EIGHT-WEEK CORE EXERCISE ON INFLAMMATORY BIOMARKERS: A STUDY ON AMPUTEE FOOTBALL PLAYERS 2022 HIPPOCRATES MEDICAL JOURNAL
A STUDY ON COGNITIVE FLEXIBILITY, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COPING STRATEGIES 2022 CYPRIOT JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES (CJES)
GIYILEBILIR TEKNOLOJIK SPOR ÜRÜNLERINE YÖNELIK TUTUM ÖLÇEĞI (GTSÜYTÖ) GELIŞTIRME ÇALIŞMASI 2022 AKDENIZ SPOR BILIMLERI DERGISI (MEDITERRANEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE)
SPOR BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ PROAKTIF KIŞILIK ÖZELLIKLERININ VE SPORDA PSIKOLOJIK IHTIYAÇ DURUMLARININ INCELENMESI 2023 ROL SPOR BILIMLERI DERGISI
EXAMINATION OF THE SERVICE QUALITY PERCEPTIONS AND ACADEMIC ENGAGEMENT LEVELS OF THE STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORT SCIENCES 2023 JOURNAL OF EDUCATION AND RECREATION PATTERNS
THE EFFECT OF 8-WEEK EDUCATIONAL GAME TRAINING ON COGNITIVE FLEXIBILITY, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COPING STRATEGIES 2023 JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
PANDEMI SÜRECINDE KADIN FUTBOLCULARIN YENI TIP KORONAVIRÜSE YAKALANMA KAYGI DÜZEYLERININ İNCELENMESI 2021 ULUSLARARASI GÜNCEL EĞITIM ARAŞTIRMALARI DERGISI
BEDEN EĞITIMI VE SPOR ÖĞRETMENLERININ TEKNOLOJIK PEDAGOJIK ALAN BILGISI ILE İLGILI YETERLILIKLERININ İNCELENMESI 2020 GAZI ÜNIVERSITESI SPOR BILIMLERI DERGISI
ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERDE SPORUN ETKİLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK: FİZYOTERAPİST ADAYLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 2019 NIĞDE ÜNIVERSITESI BEDEN EĞITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MILLÎ EĞITIM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ALIM GÖRÜŞMELERINE YÖNELIK TUTUMLARINA İLIŞKIN BIR ÖLÇEK GELIŞTIRME ÇALIŞMASI 2021 ULUSLARARASI GÜNCEL EĞITIM ARAŞTIRMALARI DERGISI
FİZİKSEL AKTİVİTENİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK DİJİTAL TEKNOLOJİLER HAKKINDA LİTERATÜR TARAMASI: 2010-2020 2021 SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
TÜRKİYE FAIR PLAY ÖDÜLLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FAIR PLAY DAVRANIŞLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ 2021 SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
FİZİKSEL AKTİVİTENİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK DİJİTAL TEKNOLOJİLER HAKKINDA LİTERATÜR TARAMASI: 2010-2020 2021 SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ YETERLİLİKLERİNİN SINIF YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 2022 ERZURUM ATATÜRK ÜNIVERSITESI BEDEN EĞITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI
ÇOCUK OYUN ALANLARININ FARKLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDIRMESI ÜZERINE BIR ALAN ÇALIŞMASI 2022 GAZIANTEP ÜNIVERSITESI SPOR BILIMLERI DERGISI
A RESEARCH FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHER AND FUTURE TEACHERS 2022 CBÜ BEDEN EĞITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPARKEN PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL OLARAK NASIL HİSSETTİKLERİNİN İNCELENMESİ 2022 İNÖNÜ ÜNIVERSITESI, BEDEN EĞITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI (İÜBESBD)
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ VE OYUN KAVRAMI İLE İLGİLİ ALGILAMALARININ İNCELENMESİ 2022 SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
SALON SPORLARI HAKEMLERININ KARAR VERME VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERININ İNCELENMESI 2023 RESEARCH IN SPORT EDUCATION AND SCIENCES
INVESTIGATION OF ACUTE EFFECTS OF EIGHT-WEEK CORE EXERCISE ON INFLAMMATORY BIOMARKERS: A STUDY ON AMPUTEE FOOTBALL PLAYERS 2022 HIPPOCRATES MEDICAL JOURNAL / HIPPOCRATES MED J