Doçent BEKİR ÇAR

Doçent BEKİR ÇAR

  Doçent Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı - Doçent Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı - Doçent Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı - Bölüm Başkanı Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SPOR EĞITIMI ALAN ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININLIDERLIK ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI 2018 ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ
SINIF ÖĞRETMENLERININ OYUN VE FIZIKI ETKINLIKLER DERSINE YÖNELIK TUTUMLARININ İNCELENMESI 2021 1.ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR DENİLİNCE AKILLARINA GELEN KAVRAMLAR 2022 12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANTRENÖRLÜK KAVRAMI ALGILARI 2022 2. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK KAVRAMI İLE İLGİLİ ALGILAMALARININ İNCELENMESİ 2022 2. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ
AMPUTE FUTBOLCULARDA COVİD-19 KORKUSUNUN SPORCU- ANTRENÖR İLİŞKİSİNE ETKİSİ 2022 ASES INTERNATIONAL HEALTH, ENGINEERING AND SCIENCES CONGRESS
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA DEĞERLER EĞİTİMİ 2022 10. ULUSLARARASI İSTANBUL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
VAR (VIDEO ASISTANT REFEREE) İLE İLGILI ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI 2022 ERPA INTRENATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION 2022
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER CANDIDATES' PREPARATION FOR TEACHING, PROFESSIONAL ANXIETY TOWARDS TEACHER CANDIDACY AND PERSONAL PROFESSIONAL COMPETENCE 2023 3. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN CONGRESS
DETERMINING THE METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS THEIR FUTURE TEACHERS 2023 3. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN CONGRESS
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RESULTS OF FUNCTIONAL MOVEMENT ANALYSIS AND HANDGRIP STRENGTH AND CORE ENDURANCE IN 11-14 YEAR-OLD AMATEUR FOOTBALL PLAYERS 2023 ASES V. INTERNATIONAL HEALTH, ENGINEERING AND SCIENCES CONGRESS
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SPORCULARIN YENİ TİP KORONAVİRÜSE (COVİD - 19) YAKALANMA KAYGISI ÖLÇEĞİ: AMPUTE VE İŞİTME ENGELLİ FUTBOCULARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 2021 4. ULUSLARARASI HERKES İÇIN SPOR KONGRESI
BÖLGESEL AMATÖR LİGİNDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN COVİD-19 VİRÜSİNE YAKALANMADA BİREYSEL VE SOSYALLEŞME KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 2021 4. ULUSLARARASI HERKES İÇIN SPOR KONGRESI
ATLETIZM TEMEL EĞITIMININ ÖĞRENCILERIN MOTOR BECERILERI VE ATLETIZME YÖNELIK TUTUMLARI ÜZERINDEKI ETKISI 2022 TRAKYA ÜNIVERSITELER BIRLIĞI 5. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI