Doktor Öğretim Üyesi BERNA AKAY

Doktor Öğretim Üyesi BERNA AKAY

  Doktor Öğretim Üyesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Enstitü Müdür Yardımcısı İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Komisyonu -

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
Makale Adı Yılı Dergi
DETERMINATION OF KNOWLEDGE LEVELS ABOUT DISEASE AND TREATMENT COMPLIANCE IN INDIVIDUALS WITH HYPERTENSION 2018 EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TELE MONITORING ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHF 2016 EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING
THE KNOWLEDGE ABOUT CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AMONG STUDENTS IN A UNIVERSITY IN TURKEY 2016 EUROPEAN JOURNAL OF PREVENTIVE CARDIOLOGY
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
SELF-EFFICACY AND SHOCK ANXIETY STATE OF PATIENTS WITH IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR 2018 CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES
PEER EDUCATION PROJECT ON BREAST SELF EXAMINATION IN İZMIR TURKEY 2005 ASIAN PASIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
GÖÇ OLAYININ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERINE ETKILERI 2017 İZMIR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HAST. DERGISI
ASSESSMENT OF THE OPINIONS OF PROSPECTIVE NURSES ON EARLY MARRIAGE AND CHILD BRIDES 2017 CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTITUDES OF NURSING STUDENTS TOWARDS PROVIDING CARE FOR A DYING PATIENT AND THEIR EMPATHIC TENDENCIES 2022 OMEGA - JOURNAL OF DEATH AND DYING
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
Makale Adı Yılı Dergi
THE EFFECT OF EDUCATION, TELEPHONE MONITORING ON SELF-EFFICACY AND SHOCK ANXIETY OF IMPLANTABLECARDIOVERTER DEFIBRILLATOR PATIENTS 2017 J CLIN EXP CARDIOLOG
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
THE EFFECT OF INTENSIVE CARE PHYSICIANS AND NURSES' INCLINATION TO ETHICAL VALUES ON THE MORAL SENSITIVITY 2021 PROGRESS IN HEALTH SCIENCES
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
KRONIK KALP YETERSIZLIĞI OLAN HASTALARDA TELE İZLEM YÖNTEMININ ÖZBAKIM GÜCÜNE OLAN ETKISININ İNCELENMESI 2014 TÜRK KARDIYOL DERN KARDIYOVASKÜLER HEMŞIRELIK DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
YOĞUN BAKIM HEMŞIRELERININ ROL VE SORUMLULUKLARI ILE İLGILI GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERININ İNCELENMESI 2011 YOĞUN BAKIM HEMŞIRELIĞI DERGISI
KRONIK OBSTRÜKTIF AKCIĞER HASTALIĞI OLAN BIREYLERDE YORGUNLUK DÜZEYI ILE UYKU KALITESININ İLIŞKISI 2020 OSMANGAZI TIP DERGISI
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÜNCÜL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIBBA KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2019 BALIKESIR SAĞLIK BILIMLERI DERGISI
YOGANIN KRONIK OBSTRÜKTIF AKCIĞER HASTALIĞINA ETKISI 2019 BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSITESI SAĞLIK BILIMLERI VE ARAŞTIRMALARI DERGISI
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERINDE TÜKENMIŞLIK VE ETKILEYEN FAKTÖRLER 2017 DÜZCE ÜNIVERSITESI SAĞLIK BILIMLERI ENSTITÜSÜ DERGISI