Doktor Öğretim Üyesi BERNA AKAY

Doktor Öğretim Üyesi BERNA AKAY

  Doktor Öğretim Üyesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Enstitü Müdür Yardımcısı İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Komisyonu -

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ ÇOCUK SEVME DURUMLARI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
KRONIK OBSTRUKTIF AKCIĞER HASTALIĞI OLAN BIREYLERDE EVDE BAKIM HEMŞIRELIĞI 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU
GÖÇ VE BULAŞICI HASTALIKLAR 2016 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BILIMLER KONGRESI
GÖÇ VE KARDIYOVASKÜLER RISK FAKTÖRLERI 2016 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BILIMLER KONGRESI
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI 2019 3.ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜ SEMPOZYUMU
İNMELI HASTALARDA BAKIM VEREN YÜKÜ 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE COVID-19 FARKINDALIĞI İLE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2022 5. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI VE YAŞAM KONGRESI
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
YOĞUN BAKIM HEKIM VE HEMŞIRELERININ ETIK DEĞERLERE YATKINLIKLARININ AHLAKI DUYARLILIKLARINA ETKISI 2020 1. ULUSLARARASI ETIK KONGRESI
STRES YÖNETIMINDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATIF BIR YÖNTEM: YOGA 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
THE KNOWLEDGE ABOUT CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AMONG STUDENTS IN A UNIVERSITY IN TURKEY 2016 EUROPREVENT MEETING 2016
THE EFFECT OF EDUCATION, TELEPHONE MONITORING ON SELF- EFFICACY AND SHOCK ANXIETY OF IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR PATIENTS 2017 20TH EUROPEAN CARDIOLOGY CONFERENCE
GENÇLERDE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKLERİNİ AZALTMADAHEMŞİRENİN ROLÜ 2018 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI VE YAŞAM KONGRESI
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÜNCÜL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIBBA KARŞI TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 2018 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI VE YAŞAM KONGRESI
YOGANIN KRONIK OBSTRÜKTIF AKCIĞER HASTALIĞI SEMPTOMLARINA ETKISI 2017 1. ULUSLARARASI EĞITIM BILIMLERI VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE HEMŞIRENIN SORUMLULUĞU 2017 1. ULUSLARARASI EĞITIM BILIMLERI VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZITESINI ÖNLEMEYE YÖNELIK HEMŞIRELIK YAKLAŞIMLARI 2017 1. ULUSLARARASI EĞITIM BILIMLERI VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN BİREYLERDEKİ YORGUNLUK DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİ İLİŞKİSİ 2019 21. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESI
HEMŞIRELERIN TEKNOLOJIYE İLIŞKIN TUTUMLARININ BELIRLENMESI 2016 IV. HEMŞIRELIKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE SORUNLAR KONGRESI
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ ERKEN EVLILIK VE ÇOCUK GELINLER HAKKINDAKI GÖRÜŞLERININ BELIRLENMESI 2016 60. TÜRKIYE MILLI PEDIATRI KONGRESI
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ BILGISAYAR OKURYAZARLIĞI DURUMUNUN BELIRLENMESI 2016 15. ULUSAL HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERI KONGRESI
SAĞLIK PROFESYONELLERININ SAĞLIK BAKIMINDA BILGISAYAR KULLANIMINA YÖNELIKTUTUMLARININ BELIRLENMESI 2016 15. ULUSAL HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERI KONGRESI
KRONIK KALP YETERSIZLIĞI OLAN HASTALARDA TELE İZLEM YÖNTEMININ ÖZ BAKIM GÜCÜNE OLAN ETKISININ İNCELENMESI 2013 15. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESI
YOĞUN BAKIM HEMŞIRELERININ ROL VE SORUMLULUKLARININ İNCELENMESI 15. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESI