Doktor Öğretim Üyesi AYTAÇ TOPTAŞ

Doktor Öğretim Üyesi AYTAÇ TOPTAŞ

  Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı - Doktor Öğretim Üyesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi Doktor Yönetim ve Organizasyon Bölümü - Bölüm Başkanı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ARE INTERNSHIP PROGRAMS ENCOURAGING OR DISCOURAGING?—AVIEWPOINT OF TOURISM AND HOSPITALITY STUDENTS IN TURKEY 2014 JOURNAL OF HOSPITALITY,LEISURE, SPORT TOURISM EDUCATION
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
KÜLTÜR TURIZMININ KADIN GIRIŞIMCILERIN YAPTIKLARI YENILIKLERE ETKISI: BOĞATEPE KÖYÜ’NÜN ÖRNEK VAKA ANALIZI ILE İNCELENMESI 2020 TÜRK TURIZM ARAŞTIRMALARI DERGISI
KIRSAL TURİZME YATIRIM YAPMAK GİRİŞİMCİLER İÇİN CESARET VERİCİ Mİ VEYA CESARET KIRICI MI? - YEŞİLYURT KÖYÜ YATIRIMCILARININ BAKIŞ AÇISI 2018 SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
LIDERLERIN KULLANDIĞI GÜÇ KAYNAKLARININ ÇALIŞANLARIN VERIMLILIĞI ÜZERINDEKI ROLÜNÜN NITEL BIR ARAŞTIRMA ILE INCELENMESI 2020 BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT RESEARCH JOURNAL
SAĞLIK TURIZMINDE TÜRKIYE’NIN ÖNEMI VE TERCIH EDILME SEBEPLERININ BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2020 TÜRK TURIZM ARAŞTIRMALARI DERGISI
OTEL İŞLETMELERINDE ÇALIŞAN PERSONELIN ZIHNINDEKI ÖRTÜK LIDER TIPININ BELIRLEMESININ VERIMLILIK VE HIZMET KALITESINE ETKISI 2021 ATLAS JOURNAL
ESKI KÖYE YENI ADET: TURIZM VE KÜLTÜREL YAPI ETKILEŞIMI 2018 JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
OTEL İŞLETMELERINDE KIŞI-ÖRGÜT UYUMU VE İŞTEN AYRILMA NIYETI İLIŞKISI: ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞIN ARACILIK ETKISI 2023 TURIZM AKADEMIK DERGISI
ARE INTERNSHIP PROGRAMS ENCOURAGING OR DISCOURAGING?—AVIEWPOINT OF TOURISM AND HOSPITALITY STUDENTS IN TURKEY. JOURNAL OF HOSPITALITY,LEISURE, SPORT TOURISM EDUCATION, 2014
SÜRDÜRÜLEBILIR ÇEVRE YÖNETIMINDE EKOLOJIK TURIZMIN YERI VE BELEDIYELERIN BU ALANDAKI ÇALIŞMALARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2020
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
OTEL İŞLETMELERINDE KIŞI-ÖRGÜT UYUMU VE İŞTEN AYRILMA NIYETI İLIŞKISI: ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞIN ARACILIK ETKISI. TURIZM AKADEMIK DERGISI. 2023
ESKİ KÖYE YENİ ADET: TURİZM VE KÜLTÜREL YAPI ETKİLEŞİMİ 2018
OTEL İŞLETMELERINDE ÇALIŞAN PERSONELIN ZIHNINDEKI ÖRTÜK LIDER TIPININ BELIRLEMESININ VERIMLILIK VE HIZMET KALITESINE ETKISI 2021
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
KÜLTÜR TURIZMI VE ETKILERI KONUSUNDA TURIZM ÖĞRENCILERININ ALGILARININ BELIRLENMESI 2017
GEÇMIŞIN MUTFAĞINDAN GELECEKTEKI SOFRALARA: BANDIRMA-ERDEK YÖRESININ GASTRONOMIK MIRASI 2018
LİDERLERİN KULLANDIĞI GÜÇ KAYNAKLARININ ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN NİTEL BİR ARAŞTIRMA İLE İNCELENMESİ 2020
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
KÜLTÜR TURIZMI VE ETKILERI KONUSUNDA TURIZM ÖĞRENCILERININ ALGILARININ BELIRLENMESI 2017 TURIZM AKADEMIK DERGISI
SÜRDÜRÜLEBILIR ÇEVRE YÖNETIMINDE EKOLOJIK TURIZMIN YERI VE BELEDIYELERIN BU ALANDAKI ÇALIŞMALARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2020 ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETIMLER DERGISI
GEÇMIŞIN MUTFAĞINDAN GELECEKTEKI SOFRALARA: BANDIRMA-ERDEK YÖRESININ GASTRONOMIK MIRASI 2018 JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES
PATERNALIST LIDERLIĞIN IŞ PERFORMANSI VE ALT BOYUTLARINA ETKISI: X, Y VE Z KUŞAKLARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2021 BALIKESIR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
Makale Adı Yılı Dergi
SAĞLIK TURIZMINDE TÜRKIYE’NIN ÖNEMI VE TERCIH EDILME SEBEPLERININ BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2020