Doktor Öğretim Üyesi AYTAÇ TOPTAŞ

Doktor Öğretim Üyesi AYTAÇ TOPTAŞ

  Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı - Doktor Öğretim Üyesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi Doktor Yönetim ve Organizasyon Bölümü - Bölüm Başkanı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
OTEL İŞLETMELERİNDE PATERNALİST LİDER DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA 2021 5. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE YUKARIYA DOĞRU ETKİLEME TAKTİKLERİ İLİŞKİSİ 2014 BALIKESİR UNIVERSTY BANDIRMA FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCESBIALYSTOK UNIVERSITY OF FINANCE AND MANAGEMENT9TH INTERNATIONAL CONFERENCE: NEW PERSPECTIVES IN TOURISM AND HOSPITALITY
GÜNEY MARMARA’NIN İNCISI ERDEK’TE TOPLUMUN TURIZM BILINCI 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
ERDEK YEREL HALKININ TURIZME İLIŞKIN TUTUMUNUN DOXEY’IN RAHATSIZLIK ENDEKSI PERSPEKTIFINDEN DEĞERLENDIRILMESI 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
GEÇMIŞIN MUTFAĞINDAN GELECEKTEKI SOFRALARA: BANDIRMA-ERDEK YÖRESININ GASTRONOMIK MIRASI 2017 ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
TURIZM VE OTEL İŞLETMECILIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ KÜLTÜR TURIZMI ALGISI 2017 1TH INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
THE EFFECT OF DETERMINING THE IMPLICIT LEADER TYPE IN THE MIND OF PERSONNEL WORKING IN HOTEL ENTERPRISES ON PRODUCTIVITY AND SERVICE QUALITY 2020 ATLAS 7TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
A RESEARCH TO ANALYZE THE EVALUATION FORM USED TO DETERMINE THE STARS OF THE HOTELS IN TURKEY 2020 INTERNATIONALKHAZAR CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
KIRSAL TURIZME YATIRIM YAPMAK GIRIŞIMCILER İÇIN CESARET VERICI MI VEYA CESARET KIRICI MI? - YEŞILYURT KÖYÜ YATIRIMCILARININ BAKIŞ AÇISI 2018 2 TH INTERNATIONAL RULAR TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
GEÇMIŞIN MUTFAĞINDAN GELECEKTEKI SOFRALARA: BANDIRMA-ERDEK YÖRESININ GASTRONOMIK MIRASI 2017 ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
ESKI KÖYE YENI ADET: TURIZM VE KÜLTÜREL YAPI ETKILEŞIMI 2018 2ND INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
THE EFFECT OF LEAN MANAGEMENT PRACTICES AND THE LOGIC OF CHANGE FOR THE GOOD IN HOTEL BUSINESSES ON CUSTOMER SATISFACTION 2023 8 TH INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES
8 TH INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES 2023
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
KARS’IN TURIZM POTANSIYELI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI 2004 KARS ARDAHAN IĞDIR İLLERİNDE TARİH, KÜLTÜR VE EKONOMİ SEMPOZYUMU