Profesör ALPASLAN SEREL

Profesör ALPASLAN SEREL

  Profesör İktisat Teorisi Anabilim Dalı - Profesör İktisat Teorisi Anabilim Dalı - Profesör Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Dekan Rektörlük - Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu - Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu - Spor Tesisleri İşletmesi Yönetim Kurulu - Sıfır Atık Yönetim Kurulu - İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Rektörlük - İktisat Teorisi Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı Rektörlük - Rektör Yardımcısı Ceza Son Soruşturma Kurulu (2547 53/c/-2-d) - Ceza Son Soruşturma Kurulu (2547 53/c/-2-c) - Sendika İşveren Temsilciler Kurulu - Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu -

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
FED’IN UYGULADIĞI GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLITIKASI UYGULAMALARININ TÜRKIYE EKONOMISINDE VARLIK PIYASALARINA ETKISI 2020 FINANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGISI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ FINANSAL OKURYAZARLIĞI: BALIKESIR ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI 2019 İNSAN VE TOPLUM BILIMLERI ARAŞTIRMALARI DERGISI
BANKA KREDI KANALININ İŞLEYIŞI: TÜRKIYE UYGULAMASI (2011-2018) 2019 BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLITIKASI ARAÇLARI VE TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI 2014 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
2008 FINANSAL KRIZINDE PARA POLITIKASI UYGULAMALARI TÜRKIYE ÖRNEĞI 2013 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
2011 YILI İNSANI KALKINMA GÖSTERGELERI AÇISINDAN AVRUPA BIRLIĞI VE TÜRKIYE KARŞILAŞTIRMASI 2012 FINANS POLITIK VE EKONOMIK YORUMLAR DERGISI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCI HARCAMALARININ ANALIZI VE BÖLGE EKONOMILERINE KATKILARINI BELIRLEMEYE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2008 YÖNETIM VE EKONOMI, CELAL BAYAR ÜNIVERSITESI İİBF DERGISI
PARA İKAMESINI ETKILEYEN FAKTÖRLER TÜRKIYE UYGULAMASI 2006 KOCAELI ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TARIMSAL GÖSTERGELER AÇISINDAN AVRUPA BIRLIĞI VE TÜRKIYE KARŞILAŞTIRMASI 2011 MEVZUAT DERGİSİ
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELIŞINI ETKILEYEN FAKTÖRLER TÜRKIYE ÜZERINE BIR MODEL 2011 BALIKESIR ÜNIVERSITESI SBE DERGISI
İNSANI KALKINMA GÖSTERGELERI AÇISINDAN AVRUPA BIRLIĞI VE TÜRKIYE 2005 MEVZUAT DERGİSİ
TÜRKIYE DE İHRACAT VE GSMH ARASINDAKI ILIŞKININ KOINTEGRASYON YÖNTEMIYLE İNCELENMESI 2005 İ.Ü.İKTISAT FAKÜLTESI SOSYAL SIYASET KONFERANSLARI DERGISI
DÜNYADA PARADAN SIFIR ATMA OPERASYONLARI VE YENI TÜRK LIRASI 2005 MEVZUAT DERGİSİ
YENI KLASIK MAKRO İKTISAT TARIHSEL GELIŞIM VE TEMEL ÖZELLIKLER 1991 ULUDAĞ ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
TÜRKİYE DÖVİZ PİYASASINDA ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİNİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN TESPİTİ 2021 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
TÜRKIYE'DE PARASAL AKTARIM MEKANIZMASI: TEORIK BIR DEĞERLENDIRME 2020 ÇANKIRI KARATEKIN ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
FED’İN UYGULADIĞI GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE VARLIK PİYASALARINA ETKİSİ 2020 FINANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGISI
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA 2020 YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
POST KEYNESYEN İÇSEL PARA ARZI: TÜRKIYE İÇIN BIR SINAMA 2023 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: FISHER HİPOTEZİNİN SINANMASI 2023 FINANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGISI