Profesör ALPASLAN SEREL

Profesör ALPASLAN SEREL

  Profesör İktisat Teorisi Anabilim Dalı - Profesör İktisat Teorisi Anabilim Dalı - Profesör Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Dekan Rektörlük - Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu - Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu - Spor Tesisleri İşletmesi Yönetim Kurulu - Sıfır Atık Yönetim Kurulu - İktisat Bölümü - Bölüm Başkanı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Rektörlük - Rektörlük - Rektörlük - İktisat Teorisi Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
MESLEKİ EĞİTİMDE ROBOTİK KODLAMA UYGULAMALARI VE YENİ YAKLAŞIMLAR 2019 3RD INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT AND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYMPOSIUM - IRDARUS’19
PARASAL AKTARIM MEKANIZMALARI VE AKTARIM MEKANIZMALARINI ETKILEYEN FAKTÖRLER: TÜRKIYE DEĞERLENDIRMESI 2018 THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (MECAS III)
GÖÇÜN EKONOMIK KALKINMA ÜZERINE ETKISI: TR22 BÖLGESI ÖRNEĞI 2018 IX. ULUSLARARASI SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESI "GÖÇ VE TOPLUM"
SOSYO EKONOMIK GELIŞME VE İNSANI KALKINMA ÇANAKKALE ÖRNEĞI 2006 ULUSLAR ARASI ÇANAKKALE KONGRESI
ÇANAKKALE İLINDE BANKACILIK FAALIYETLERININ ANALIZI 2006 ULUSLAR ARASI ÇANAKKALE KONGRESI
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
BANKA KREDI KANALININ İŞLEYIŞI TÜRKIYE UYGULAMASI (2011-2018) 2019 V. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF’19)
BANKA KREDI KANALININ IŞLEYIŞI: TÜRKIYE UYGULAMASI (2011-2018) 2019 V. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
GÜNEY MARMARA BÖLGESININ GELIŞME OLANAKLARI VE İNSANI GELIŞME ENDEKSI AÇISINDAN DURUMU 2008 1.GÜNEY MARMARA BÖLGESEL GELIŞME SORUNLARI SEMPOZYUMU
TRABZON ALT BÖLGESININ GELIŞME OLANAKLARI VE İNSANI KALKINMA ENDEKSI AÇISINDAN DURUMU 2007 1.KARADENIZ’DE SANAYILEŞME VE ÇEVRE SEMPOZYUMU
BALIKESIR İLININ GELIŞME OLANAKLARI VE İNSANI GELIŞME ENDEKSI AÇISINDAN DURUMU BIR DEĞERLENDIRME 2005 1.BALIKESIR SEMPOZYUMU