Doktor Öğretim Üyesi AHMED YUSUF SARIHAN

Doktor Öğretim Üyesi AHMED YUSUF SARIHAN

  Doktor Öğretim Üyesi Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi Doktor

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
INWARD FDI'S AND EMPLOYMENT RELATIONSHIP AT THE PEAK OF GLOBALIZATION: AN ANALYSIS ON DEVELOPING COUNTRIES 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
COSTING LOGISTICS ACTIVITIES OF LOGISTICS SERVICE COMPANIES: A CASE STUDY AND A MODEL PROPOSAL 2019 MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI
THE RELATIONSHIP OF DIVERSITY MANAGEMENT AND SERVANT LEADERSHIP WITH ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND CREATIVITY IN MULTINATIONAL ENTERPRISES 2018 FINANS POLITIK VE EKONOMIK YORUMLAR DERGISI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ FINANSAL OKURYAZARLIKLARININ BELIRLENMESI 2017 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFITABILITY OF BANKING SECTOR AND MACROECONOMIC AND FINANCIAL VARIABLES: PANEL ARDL APPLICATION 2017 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGISI
DEVLET TEŞVIKLERININ FIRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKISI: İSTANBUL İHRACATÇILARI ÖRNEĞI 2017 ATATÜRK ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
MANISA İLINDEKI İHRACATÇI FIRMALARIN YENILIK YETENEKLERININ İHRACAT PERFORMANSLARINA ETKILERI 2017 ULUSLARARASI YÖNETIM İKTISAT VE İŞLETME DERGISI
THE EFFECT OF INVESTMENT INCENTIVES AND EXPORT CREDITS ON COUNTRY EXPORT: THE CASE OF TURKEY 2018 MANAS JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
FINANCIAL INNOVATIONS IN TURKISH BANKING SECTOR AND LITERATURE REVIEW 2017 FINANS EKONOMI VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
İTHALATTA KORUMACILIĞIN EKONOMIK BÜYÜME ÜZERINDEKI ETKILERI: PANEL ARDL YAKLAŞIMI 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL INQUIRY
ENTEGRE ENTROPI-EDAS YAKLAŞIMIYLA LIDER TÜRK İHRACATÇILARININ PERFORMANS ANALIZI 2023 İSTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI