Doktor Öğretim Üyesi AHMED YUSUF SARIHAN

Doktor Öğretim Üyesi AHMED YUSUF SARIHAN

  Doktor Öğretim Üyesi Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi Doktor

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TURQUALITY ÇALIŞMALARININ BIBLIYOMETRIK İNCELEMESI 2019 INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY
E-TICARETTE STOKSUZ SATIŞ (DROP-SHIPPING) 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
DÜNYA ATIK TICARETI VE TÜRKIYENIN DURUMU 2019 IV. INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
TICARI FUARLAR VE FUARLARA VERILEN DEVLET DESTEKLERI 2019 IV. INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
BANDIRMADAKI ULUSLARARASI FRANCHISING MARKALARININ İSTIHDAMA ETKISI 2019 III. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜ SEMPOZYUMU
YENI BIR SERBEST BÖLGE ÖNERISI: BANDIRMA HINTERLANDI 2019 III. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜ SEMPOZYUMU
İSLAM ÜLKELERI ARASINDAKI ULUSLARARASI TICARETIN DEĞERLENDIRILMESI 2019 INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS
SERBEST BÖLGELERIN TÜRKIYENIN İHRACATINDAKI ÖNEMI: AMAÇ-PERFORMANS ANALIZI ÇERÇEVESINDE ÖN ARAŞTIRMA 2018 GLOBAL İŞLETME ARAŞTIRMALARI KONGRESI 2018
İŞLETMELERIN ULUSLARARASILAŞMA YÖNELIMLERI: BIST 100 ŞIRKETLERININ VIZYON VE MISYON İFADELERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2018 2. ULUSLARARASI EMİ GIRIŞIMCILIK VE SOSYAL BILIMLER KONGRESI
TICARET VE LOJISTIK İÇIN GELECEĞIN KAVRAMI: E-TICARET LOJISTIĞI 2018 2. ULUSLARARASI EMI GIRIŞIMCILIK VE SOSYAL BILIMLER KONGRESI
ULUSAL GÜMRÜKLERARASI REKABET ÖLÇÜMÜ: BANDIRMA GÜMRÜĞÜNÜN İHRACAT REKABETÇILIĞININ ÖLÇÜLMESI 2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BANDIRMA AND ITS SURROUNDINGS - UBS’18
REKABET KONUSUNDA ULUSLARARASI TICARET ANABILIM DALLARINDA YAZILAN ULUSAL TEZLERIN BIBLIYOMETRIK VE İÇERIK OLARAK İNCELENMESI 2018 2. ULUSLARARASI EKONOMI, FINANS VE EKONOMETRI SEMPOZYUMU
GIRIŞIM ÖZELLIKLERINE GÖRE DIŞ TICARETIN DEĞERLENDIRILMESI: TÜRKIYE DIŞ TICARETI ÜZERINE BETIMSEL BIR ARAŞTIRMA 2018 2. ULUSLARARASI EKONOMI, FINANS VE EKONOMETRI SEMPOZYUMU
TÜRKIYEDEN SAĞLANAN FINANSAL HIZMETLERIN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN ANALIZI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
SAĞLIK SEKTÖRÜ UZMANLARININ TÜKENMIŞLIKLERI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA 2016 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC COOPERATION FOR THE FUTURE IN THE SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS BOOK
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
COSTING LOGISTICS ACTIVITIES: CASE STUDY 2019 V. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FINANS SEMPOZYUMU
DEVLET TEŞVIKLERININ FIRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKISI: İSTANBUL İHRACATÇILARI ÖRNEĞI 2016 2. ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TICARET VE LOJISTIK KONGRESI
RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT RISK AND PROFITABILITY OF TURKISH BANKS: PANEL ARDL APPLICATION 2017 MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
FINANCIAL INNOVATION AND TURKISH BANKS: AN ANALYSIS OF LITERATURE AND CONDITION 2017 MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
THE EFFECTS OF INNOVATION CAPABILITIES ON EXPORT PERFORMANCE OF EXPORTER COMPANIES IN MANISA 2017 INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS
KARBON PIYASALARIN KURAMSAL ALTYAPISI VE İLGILI LITERATÜRÜN İNCELENMESI 2017 SECOND MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
SINAI MÜLKIYETLER KANUNU ÇERÇEVESINDE COĞRAFI İŞARETLER: TÜRKIYE VE YUNANISTAN KARŞILAŞTIRMASI 2017 INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY
İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ FINANSAL OKURYAZARLIK BAŞARI DÜZEYLERININ İNCELENMESI 2017 INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS
THE ROLE OF CONTINUES EDUCATION ON INNOVATIVE PROJECTS 2917 2ND. WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
FARKLILIKLARI YÖNETMEDE HIZMETKAR LIDERLIĞIN ROLÜ VE BU LIDERLIK MODELININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE YARATICILIK ÜZERINDEKI ETKISI 2016 IV. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TÜRKIYE’DE AKILLI ULAŞTIRMA SISTEMLERININ GELIŞTIRILMESI AŞAMASINDA DEMIRYOLLARI YURT DIŞI TEDARIK ANALIZI 2018 I. ULUSLARARASI AKILLI ULAŞTIRMA SISTEMLERI KONFERANSI
DÜNYA AKILLI ULAŞTIRMA SISTEMLERI PAZARINDAN YER KAPMAK: GELECEĞIN REKABETINDE HEDEF ÜLKELERI BELIRLEMEK 2018 I. ULUSLARARASI AKILLI ULAŞTIRMA SISTEMLERI KONFERANSI
KARBON PIYASALARIN KURAMSAL ALTYAPISI VE İLGILI LITERATÜRÜN İNCELENMESI 2017 SECOND MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES