Profesör AYBENİZ AKDENİZ AR

Profesör AYBENİZ AKDENİZ AR

  Profesör Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı - Profesör Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı - Doçent Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi - Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
Makale Adı Yılı Dergi
DISTAL AND PROXIMAL PREDICTORS OF FOOD PERSONALITY: AN EXPLORATORY STUDY ON FOOD NEOPHILIA 2018 PERSONALITY INDIVIDUAL DIFFERENCES
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
EMERGING MARKET CONSUMERS COUNTRY OF PRODUCTION IMAGE TRUST AND QUALITY PERCEPTIONS OF GLOBAL BRANDS MADE IN CHINA 2014 JOURNAL OF PRODUCT AND BRAND MANAGEMENT
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
THE HOUSING MARKET EFFICIENCY IN LUXURY SEGMENT ISSUES AND EVIDENCE FROM CUSTOMER PERSPECTIVE 2011 INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF FINANCE AND ECONOMICS
COUNTRY OF PRODUCTION BIASES ON CONSUMER PERCEPTIONS OF GLOBAL BRANDS EVIDENCE FROM AN EMERGING MARKET 2012 JOURNAL OF GLOBAL MARKETING
EFFECT OF PERCEIVED VALUES ON BRAND PREFERENCE AND THE PURCHASE INTENTION 2012 EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL
THE EFFECT OF BRAND TRUST AS EXTRINSIC CHARACTERISTICS ON YOUNG CONSUMERS’ PRODUCT PREFERENCES: AN EXPERIMENTAL STUDY 2018 EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL
TÜRK KAHVESI TÜKETIMINDE MOTIVASYONEL FAKTÖRLERIN NITEL ANALIZI 2019 TURKISH STUDIES-ECONOMICS,FINANCE,POLITICS
MARKET MARKASI İMAJINA ETKI EDEN FAKTÖRLER VE MARKET MARKASI İMAJININ ALGILANAN RISK VE SATIN ALMA NIYETINE ETKISI 2019 DICLE ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
THE POTENTIAL IMPLICATIONS OF INDULGENCE AND RESTRAINT ON SERVICE ENCOUNTERS IN TOURISM AND HOSPITALITY 2017 ECOFORUM
CİNSİYETLER ARASI İTKİSEL (DÜRTÜSEL) SATIN ALMANIN FARKLILIKLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ANALİZ: MODA SEKTÖRÜ TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME 2021 ERCIYES AKADEMI
ÇERKEZ KÜLTÜRÜ’NDE YEMEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK FENOMENOLOJİK BİR ANALİZ (A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS ON EATING HABITS IN CIRCASSIAN CULTURE) 2022 JOURNAL OF GASTRONOMY, HOSPITALITY AND TRAVEL
HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNİN KURSİYER GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANDIRMA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÖRNEĞİ 2022 JOURNAL OF CONTINUOUS VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
THE EFFECT OF GADGET-LOVING ON SERVICE ORIENTATION: A STUDY ON THE TECHNOLOGY SALES CONSULTANTS 2023 BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
THE ROLE OF BRAND TRUST ON PARENTS PURCHASE INTENTIONS OF BABY CARE PRODUCTS 2014 DOĞUŞ ÜNIVERSITESI DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
MARKAYA KIŞILIK KAZANDIRAN MARKA İSMI YARATMA STRATEJISI 2003 PAZARLAMA DÜNYASI
MARKA YARATMA VE KALITE İLIŞKISI 2003 EKONOMIK VE TEKNIK DERGI STANDART
MARKANIN OLUŞTURULMASINDA KONUMLANDIRMA STRATEJISI VE MAVI JEANS ÖRNEĞI 2004 MEVZUAT DERGISI
TÜRKIYE DE KOBI LER VE KOBI LERDE PLANLAMA UYGULAMA VE DENETIM 2005 MEVZUAT DERGISI
TEKSTIL İŞLETMELERININ YEŞIL PAZARLAMAYI UYGULAMA NEDENLERININ YEŞIL PAZARLAMA UYGULAMALARI ÜZERINDEKI ETKISI 2010 PARADOKS EKONOMI, SOSYOLOJI VE POLITIKA DERGISI
TEKSTIL SEKTÖRÜNDEKI İŞLETMELERIN YEŞIL PAZARLAMADAN KAYNAKLI KAZANIMLARI 2010 ELEKTRONIK SOSYAL BILIMLER DERGISI
ÇEVREYI MERKEZ ALAN İŞLETMECILIK 2010 EKONOMIK VE TEKNIK DERGI STANDARD
HALK PAZARI ORTAMINDA ALICI VE SATICI DAVRANIŞLARI VE KARŞILIKLI UYGULANAN PAZAR STRATEJILERI ÜZERINE NITEL BIR ARAŞTIRMA 2018 JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES OF MUS ALPASLAN UNIVERSITY ANEMON
A LITERATURE REVIEW OF RITUALS OF FEMALES GIFT-GIVING 2022 BALIKESIR UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI
TERMAL TURİZMDE MARKALAŞMA: FRİGYA TERMAL TURİZM BÖLGESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA 2023 JOURNAL OF GASTRONOMY, HOSPITALITY AND TRAVEL
BANDIRMA’DA İKAMET EDENLERIN KENT MARKASI TUTUMLARININ ÖNCÜLLERI 2023 KENT AKADEMISI