Doktor Öğretim Üyesi AYLİN AKINLAR

Doktor Öğretim Üyesi AYLİN AKINLAR

  Doktor Öğretim Üyesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Öğretim Görevlisi Doktor

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TÜRKIYE’DE ÖĞRETMEN YETIŞTIRME SISTEMI VE YURTDIŞI ÖĞRETMEN YETIŞTIRME ÖRNEKLERI THE TEACHER TRAINING SYSTEM IN TURKEY AND SOME INTERNATIONAL TEACHER TRAINING SYSTEM EXAMPLES 2014 THE YILDIZ INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH AND SOCIAL SCIENCES (YICER-2014)
THE INVESTIGATION OF PUBLIC, PRIVATE AND MINORITY SCHOOL TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS MULTICULTURAL EDUCATION IN TURKEY. 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES
MULTICULTURAL EDUCATION PHENOMENON IN A MINORITY HIGH SCHOOL IN TURKEY: A CASE STUDY 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS SCIENCES (IJAS) 2016
ARDIL ÇEVIRI EĞITIMINDA ZIHIN HARITALARI YÖNTEMININ ETKILILIK DERECESI THE EFFECTS OF MENTAL MAPS TRAINING ON CONSECUTIVE INTERPRETING TRAINING 2012 4. ULUSLARASI EĞITIM ARAŞTIRMALARI KONGRESI (THE 4TH EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS)
TEACHING VOCABULARY WITH MAPS DESIGNING A CULTURAL TOUR 2009 THE FULBRIGHT FOREIGN LANGUAGE TEACHING ASSISTANT CONFERENCE
INVESTIGATING MULTICULTURAL EDUCATION PHENOMENON IN A MINORITY AND PUBLIC HIGH SCHOOLS IN TURKEY: A MULTIPLE CASE STUDY 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS SCIENCES (IJAS) 2016
TÜRKIYE DE AZINLIK VE DEVLET LISESINDE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞITIM OLGUSUNUNİNCELENMESI ÇOKLU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI 2015 IIND INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. ANKARA, TURKEY.
BRIDGING THE DIGITAL DIVIDE IN MIGRANT EDUCATION 2022 IXTH INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
IMPLICATIONS FOR ENHANCING TEACHER TRAINING PROGRAMS FOLLOWING EMERGENT DISTANCE EDUCATION EXPERIENCES 2022 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND ONLINE LEARNING 2022
AN INVESTIGATION OF TEACHING AND LEARNING CENTERS OF IVY LEAGUE UNIVERSITIES IN TERMS OF THEIR CONTRIBUTION TO QUALITY HIGHER EDUCATION 2024 XI INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (EJER)
TRENDS IN 21ST CENTURY SKILLS RESEARCH IN TÜRKIYE (TURKEY): A LOOK AT GRADUATE THESES IN CURRICULUM AND INSTRUCTION 2024 XI INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (EJER)
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
İŞYERINDE YALNIZLIK VE İŞKOLIKLIK ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2013 1. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESI (UUSLARARASI KATILIMLI)
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
İŞYERINDE YALNIZLIK VE İŞKOLIKLIK ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2013 1. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESI (ULUSLARARASI KATILIMLI)