Doçent UFUK ÇELİK

Doçent UFUK ÇELİK

  Doçent Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı - Doçent Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
DIAGNOSTIC ACCURACY COMPARISON OF ARTIFICIAL IMMUNE ALGORITHMS FOR PRIMARY HEADACHES 2015 COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE
MIGRAINE, TENSION-TYPE AND CLUSTER-TYPE OF HEADACHES CLASSIFICATION BY USING IMMUNOS ALGORITHMS 2016 JOURNAL OF MEDICAL IMAGING AND HEALTH INFORMATICS
AN ANT COLONY OPTIMIZATION ALGORITHM-BASED CLASSIFICATION FOR THE DIAGNOSIS OF PRIMARY HEADACHES USING A WEBSITE QUESTIONNAIRE EXPERT SYSTEM 2017 TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
COĞRAFI BILGI SISTEMLERI KAPSAMINDA AKILLI ULAŞIM SISTEMLERINDE ASIMETRIK GEZGIN SATICI PROBLEMINE R PROGRAMLAMA DILI TSP, MAPSAPI VE LEAFLET PAKETLERI ILE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 2020 AKILLI ULAŞIM SISTEMLERI VE UYGULAMALARI DERGISI
İSTENMEYEN ELEKTRONIK POSTA (SPAM) TESPITINDE KARAR AĞACI ALGORITMALARININ PERFORMANS KIYASLAMASI 2014 JOURNAL OF INTERNET APPLICATIONS AND MANAGEMENT
KARINCA KOLONISI OPTIMIZASYONU SINIFLANDIRMA ALGORITMASI YÖNTEMI İLE TELEFON BANKACILIĞINDA DOĞRUDAN PAZARLAMA KAMPANYASI ÜZERINE BIR SINIFLANDIRMA ANALIZI 2015 JOURNAL OF INTERNET APPLICATIONS AND MANAGEMENT
DESIGNING UNDERGRADUATE CURRICULUM FOR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (MIS) EDUCATION: A COMPARISON OF THE MIS PROGRAMS OFTURKISH UNIVERSITIES WITH THOSE OF GLOBAL UNIVERSITIES 2017 JOURNAL OF COMPUTER AND EDUCATION RESEARCH
TÜKETICILERIN SOSYAL MÜHENDISLIK VE SIBER GÜVENLIK FARKINDALIKLARININ ONLINE ALIŞVERIŞ NIYETLERI ÜZERINDEKI ETKISININ ÖLÇÜLMESI 2021 YÖNETIM, EKONOMI VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
YAPAY SINIR AĞLARI YÖNTEMI ILE İKINCI KUŞAK AKIM TAŞIYICININ PERFORMANS PARAMETRELERININ TAHMIN EDILMESI 2019 MÜHENDISLIK BILIMLERI VE ARAŞTIRMALARI DERGISI
LOJISTIK VE DENIZCILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN VERI MADENCILIĞI UYGULAMALARININ ÖNEMI 2013 JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE
WASTEWATER EFFLUENT PREDICTION BASED ON DECISION TREE 2013 JOURNAL OF SELCUK UNIVERSITY NATURAL AND APPLIED SCIENCE
MIGRAINE DIAGNOSIS BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND DECISION TREE TECHNIQUES 2014 AJIT-E: ONLINE ACADEMIC JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY
ANALYSIS OF VOLVO IT’S CLOSED PROBLEM MANAGEMENT PROCESSES BY USING PROCESS MINING SOFTWARE PROM AND DISCO 2016 ALPHANUMERIC JOURNAL
THE PREDICTION OF PRECIOUS METAL PRICES VIA ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BY USING RAPIDMINER 2017 ALPHANUMERIC JOURNAL
DIJITAL OYUNLAR VE İSTIHDAM: TÜRKIYE İÇIN ÖNERILER 2017 GIRIŞIMCILIK İNOVASYON VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERGISI
BILIŞIM VE DEMOKRASI ARASINDAKI İLIŞKI PARAMETRELERININ İNCELENMESI 2017 THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCES
PROCESS MINING TOOLS COMPARISON 2018 AJIT-E: ONLINE ACADEMIC JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY
ARPS DÜŞÜŞ EĞRISI MODELINDEN GENIŞLETILEN ÇOK DEĞIŞKENLI DOĞRUSAL OLMAYAN MODEL ILE ALTIN FIYATLARININ ANALIZ EDILMESI 2018 ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
VERI MADENCILIĞI YÖNTEMLERI ILE İŞ YAŞAM DENGESINDE YIPRANMA DURUMU TAHMINI 2019 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
WOA-MINER: CLASSIFICATION RULE DISCOVERY USING WHALE OPTIMIZATION ALGORITHM 2019 CUMHURIYET SCIENCE JOURNAL