Öğretim Görevlisi PINAR KURT

Öğretim Görevlisi PINAR KURT

  Öğretim Görevlisi Optisyenlik Pr. - Öğretim Görevlisi Optisyenlik Pr. - Öğretim Görevlisi

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED COSTING IN THE OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT OF STATE HOSPITAL: A CASE STUDY 2019 FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
BARTIN’DA AKTARLARDA SATILAN TIBBI AROMATIK BITKILER VE ÜLKEMIZDEKI PAZAR PAYLARI 2018 BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI
FAALIYET TABANLI MALIYETLEME: KAMU HASTANESI GÖZ SAĞLIĞI BÖLÜMÜNDE BIR UYGULAMA 2021 MUHASEBE VE DENETIME BAKIŞ
İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKISINDE İŞ TATMINININ ARACI ROLÜ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BIR ARAŞTIRMA 2020 BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION IN THE RELATIONSHIP OF DISTANCE LEARNING WITH INNOVATIVE BEHAVIOUR TRENDS OF UNIVERSITY STUDENTS THAT HAVE BECOME WIDESPREAD IN THE COVID - 19 PROCESS: A RESEARCH 2022 İZMIR İKTISAT DERGISI
THE MEDIATING ROLE OF COURSE ACTIVITIES IN THE EFFECT OF REFUGEE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENCESCOURSE ON SCHOOL ALIENATION 2022 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI DERGISI
COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ UZAKTAN EĞİTİME KARŞI TUTUMLARI VE YENİLİKÇİ DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI 2022 İSTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI