Öğretim Görevlisi ÖZLEM AYDOĞDU ATASOY

Öğretim Görevlisi ÖZLEM AYDOĞDU ATASOY

  Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
Makale Adı Yılı Dergi
SEVIM ERGÜN AYDOS, ÇUBUK İLÇESI GELENEKSEL MUTFAK KÜLTÜRÜ (YEMEKLER, GELENEKLER, İNANÇLAR, HALK EDEBIYATI), ÇUBUK BELEDIYESI (BASTIRAN), ANKARA: REKMAY REKLAM VE TANITIM A.Ş., 2014, ISBN: 978-605-65081-0-3, 192 SAYFA 2016 MILLI FOLKLOR DERGISI
MUSTAFA ÖZASLAN (DERLEYEN), KILIS OYALARI, KILIS İL KÜLTÜR VE TURIZM MÜDÜRLÜĞÜ (HAZIRLATAN), TC KILIS VALILIĞI YAYINI, NO:4, GAZIANTEP: GNG OFSET, 2015. ISBN: 978-975-9011-49-9, 148 SAYFA 2015 MILLI FOLKLOR DERGISI
SOLMAZ KARABAŞA (HAZ.), 2014 GEÇMIŞTEN GELECEĞE YAŞAYAN KÜLTÜR MIRASIMIZ (TÜRKIYE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRAS ULUSAL ENVANTERI), (PROJE KOORDINATÖRÜ: OKAN İBIŞ). ANKARA: ÖZYURT MATBAACILIK. ISBN: 978-975-17-3759-5, 241 SAYFA 2015 MILLI FOLKLOR DERGISI
COŞKUN, SEÇIL; UÇAR SEVER, AHU; ADANALI, YURDAGÜL; ERKMEN, SERKAN EMIR; KAYNAKCI, A. GÖKHAN; ERKAL, HASAN VE ÜN, HAYRETTIN (HAZ.) 2013 GELENEKTEN GELECEĞE TÜRKIYE'DE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRAS (PROJE KOORDINATÖRÜ: AHMET ARI). ANKARA: KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI, ARAŞTIRMA VE EĞITIM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINI. ISBN: 978-975-17-3699-4, 237 SAYFA 2015 MILLI FOLKLOR DERGISI
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
Makale Adı Yılı Dergi
DENIZ, TAŞKIN VE DIKER, OĞUZ (2016) COĞRAFYA VE TARIH PERSPEKTIFINDENSOMUT KÜLTÜREL MIRAS VE TÜRKIYE (2.BASKI)ANKARA: PEGEM AKADEMI YAYINCILIK,ISBN:978-605-318-756-1, 227 SAYFA 2019 ULUSLARARASI KIBRIS UNIVERSITESI FEN-EDEBIYAT FAKULTESI
BINGÖL, ZEKERIYA (2007) GELENEKTEN EVRENSELE ANADOLU’DA İNANÇ TURIZMI, ANKARA: DETAY YAYINCILIK, ISBN: 978-9944-223-02-7, 588 SAYFA FROM TRADITION TO UNIVERSAL: FAITH TOURISM IN ANATOLIA 2019 ROUTE EDUCATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
MÜŞTERILERIN ELDE TUTULMASINDA ARAÇSAL BIR YÖNTEM OLARAK E-ŞIKÂYET YÖNETIMI: ERDEK ÖRNEĞI 2020 JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH (JRTR)
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRAS KAPSAMINDA GELENEKSEL EL SANATLARI VE KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI 2015 JOURNAL OF TURKISH STUDIES
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARININ TURİZM İŞLETMELERİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR 2019 JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2019 ULUSLARARASI KIBRIS UNIVERSITESI FEN-EDEBIYAT FAKULTESI
SPİRİTÜEL TURİZM KÖYÜ MODELİ: ERDEK (BCS\U201921) 2021 BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ARAŞTIRMALARI DERGISI
AN INVESTIGATION OF ÂŞIK VEYSELS POETRY OF YURT ÜRÜNLERI IN TERMS OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS 2023 HIKMET AKADEMIK EDEBIYAT DERGISI
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRAS BAĞLAMINDA YAŞA(MA)YAN İNSAN HAZINESI OLARAK ÂŞIK VEYSEL 2023 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITESI
DOSTLAR BENI HATIRLASIN: EDEBIYAT TURIZMI BAĞLAMINDA ÂŞIK VEYSEL MÜZESI 2023 CUMHURIYET ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKÜLTESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
ÂŞIK VEYSEL’İN ŞİİRLERİNE GASTRONOMİK BAKIŞ 2023 CUKUROVA UNIVERSITESI TURKOLOJI ARASTIRMALARI DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
SUYUN ŞİFASI 2006 DOĞAL ŞİFA KAPLICALAR DERGİSİ