Araştırma Görevlisi İRFAN YALÇIN

Araştırma Görevlisi İRFAN YALÇIN

  Araştırma Görevlisi Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi

MAKALELER

 

Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ALBERT CAMUS’NUN ABSÜRD KAVRAMI BAĞLAMINDA SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ FİLMİNİN ANALİZİ 2021 DÜŞÜNCE VE TOPLUM SOSYAL BILIMLER DERGISI
PERFORMANS OLARAK BENLIK: THE TRUMAN SHOW 2022 KASTAMONU İLETIŞIM ARAŞTIRMALARI DERGISI
ESTETIK VAROLUŞ VE UMUTSUZLUK: LE FEU FOLLET 2023 SINEFILOZOFI