Doktor Öğretim Üyesi AYSEL KURNAZ

Doktor Öğretim Üyesi AYSEL KURNAZ

  Doktor Öğretim Üyesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TÜRKIYE’DE FARKLI GELIR GRUPLARI AÇISINDAN LÜKS ALGISININ İNCELENMESI 2016 YÖNETIM BILIMLERI DERGISI
CINSIYETIN LÜKS DEĞER ALGISI ÜZERINDEKI ETKISININ İNCELENMESI: İSTANBUL İLI ÖRNEĞI 2016 JOURNAL OF HUMAN SCIENCES
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LUXURY VALUE PERCEPTIONAND SHOPPING MOTIVATIONS: TURKEY SAMPLE 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKETING STUDIES
THE EFFECT OF ELECTRONIC WORD-OF-MOUTH COMMUNICATION (E-WOM) ON THE CONSPICUOUS AND MATERIALIST CONSUMPTION: RESEARCH ON GENERATION Z 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT
THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON COMMUNICATION STUDIES: BIBLIOMETRIC ANALYSIS 2021 JOURNAL OF SELÇUK COMMUNICATION
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ TÜKETICI ETNOSENTRIZMI VE KOZMOPOLITLIK ÜZERINDEKI ETKISININ İNCELENMESI 2021 BINGÖL ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI
IDENTIFYING PURCHASE INTENTION FOR LUXURY GOODS FROM GENERATION Z CONSUMERS: A COMPARISON BETWEEN ENGLAND AND TURKEY 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE
THE BIG FIVE PERSONALITY TRAITS AS ANTECEDENTS OF PANIC BUYING 2022 MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
MOBIL PAZARLAMA KAPSAMINDA İZINLI UYGULAMALARI ETKILEYEN BOYUTLARIN BELIRLENMESI: SAKARYA ÜNIVERSITESI ÖĞRENCILERI ÜZERINE BIR UYGULAMA 2012 SAKARYA İKTISAT DERGISI
PAZARLAMA ALANINDAKI ULUSLARARASI ARAŞTIRMALARIN BIBLIYOMETRIK ANALIZI 2021 PAZARLAMA TEORISI VE UYGULAMALARI DERGISI
ETNOSENTRIZM ILE İLGILI ÇALIŞMALARIN BIBLIYOMETRIK ANALIZI 2021 BEYKOZ AKADEMI DERGISI