Doktor Öğretim Üyesi YASİN TURNA

Doktor Öğretim Üyesi YASİN TURNA

  Doktor Öğretim Üyesi Yerel Yönetimler Pr. - Doktor Öğretim Üyesi Yerel Yönetimler Pr. - Öğretim Görevlisi Doktor Erdek Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ERKEN CUMHURIYET TÜRKIYE’SININ DIN POLITIKASININ ŞEKILLENIŞINDE İCTIHAD DERGISI’NIN ETKISI 2021 PARİS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ - V
ŞEVKET SÜREYYA AYDEMIR’IN KADRO HAREKETI’NDE ŞEKILLENEN DEVLET TASAVVURU 2019 2. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BILIMLERI ARAŞTIRMALARI KONGRESI
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ERKEN CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNİN DİN POLİTİKASININ ŞEKİLLENİŞİNDE İCTİHAD DERGİSİ’NİN ETKİSİ 2021 INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES-V
5302 SAYILI KANUN SONRASINDA İL ÖZEL İDARELERİNDE YEREL YÖNETİMİN DEMOKRATİKLEŞMESİ 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE (ICEESS’ 18)
ALTHUSSER’İN İDEOLOJİ KAVRAMI ÜZERİNDEN POLİSİN OLUŞUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ANLAMAK 2018 INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP’18)
1935-1936 SENELERI POLIS TEFTIŞLERI: TÜRKIYE’DE KARAKOLLARIN DURUMU VE POLISLIK FAALIYETLERI 2018 ULUSLARARASI MULTIDISIPLINER AKADEMIK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
LOCKE’UN SÖZLEŞME KURAMI PERSPEKTIFINDEN MILLI MÜCADELE DÖNEMI 2012 KOCAELI ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ SOSYAL BILIMLER KONGRESI