Doktor Öğretim Üyesi TANER KALAYCI

Doktor Öğretim Üyesi TANER KALAYCI

  Doktor Öğretim Üyesi Optisyenlik Pr. - Doktor Öğretim Üyesi Optisyenlik Pr. - Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
EFFECT OF IN PLANE CO LAYER THICKNESS ON MAGNETIC ANISOTROPY IN CO PT N PT CO MULTILAYER 2016 NANOTR12
ULUSAL AR-GE VE İNOVASYON SİSTEMİNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN ROLÜ 2019 3RD INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT AND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYMPOSIUM - IRDARUS’19
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM KONSEPTİNİN ANALİZİ 2019 3RD INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT AND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYMPOSIUM - IRDARUS’19
AR-GE VE İNOVASYON SİSTEMİNDE NANOMALZEMELERİN ÖNEMİ 2019 3RD INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT AND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYMPOSIUM - IRDARUS’19
BAZI NANOYAPILI MALZEMELERIN ELEKTRONIK ÖZELLIKLERININ İLK PRENSIPLERE DAYALI HESAPLANMASI 2019 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
MAGNETIC PROPERTIES OF CO DOPED GRAPHENE: A MONTE-CARLO STUDY 2017 TÜRK FIZIK DERNEĞI 33. ULUSLARARASI FIZIK KONGRESI
ORIGIN OF MAGNETISM IN CR3 DOPEDGRAPHENE 2017 TÜRK FIZIK DERNEĞI 33. ULUSLARARASI FIZIK KONGRESI
FIRST PRINCIPLES STUDY OF REGIOSELECTIVITY OF METAL ION DOPING TO DNA BASE PAIRS 2017 INTERNATIONAL CONGRESS ON FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES 2017
FERROMAGNETISM IN METAL ION DOPED DNA: A MONTECARLO STUDY 2017 INTERNATIONAL CONGRESS ON FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES 2017
A MAGNETIC FILM SYSTEM FOR BIO-SENSOR APPLICATIONS 2017 BIOMEDICAL APPLICATIONS OF MAGNETIC NANOPARTICLES (M-BIO2017)
NON-COLLINEAR MAGNETIC CONFIGURATION ON MULTILAYERED THIN FILMS 2017 THE EUROPEAN CONFERENCE PHYSICS OF MAGNETISM
THEORETİCAL STUDY OF MAGNETİC COUPLİNG İNFERROMAGNETİC LAYERS SEPERATED BY A METALLİC LAYER 2017 INTERNATIONAL CONGRESS ON FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES 2017
MAGNETIC PROPERTIES OF TRILAYER (FM/NM/FM) SYSTEM FOR SPIN TRANSFER TORQUE APPLICATIONS 2017 TÜRK FIZIK DERNEĞI 33. ULUSLARARASI FIZIK KONGRESI
MONTE CARLO STUDY: STRUCTURE ANDMAGNETIC BEHAVIOUR OF THE BIMETALLICALLOYS PTPD 2017 TÜRK FIZIK DERNEĞI 33. ULUSLARARASI FIZIK KONGRESI
DETERMINING BILINEAR COUPLING CONSTANTS OF PT CO N PT CO THIN FILMS 2016 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS
INVESTIGATION OF MAGNETIC ANISOTROPY IN MULTILAYERED SYSTEM FOR STT APPLICATIONS A MONTE CARLO STUDY 2016 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS
TAILORING THE MAGNETIC BEHAVIOUR OF MAGNETICALLY COUPLED TRILAYER SYSTEM BY CHANGING LAYER THICKNESS 2016 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS
SPACER LAYER THICKNESS DEPENDENCE OF MAGNETIC ANISOTROPY IN CO PT X PT CO MULTILAYERS 2016 NANOTR12
PHASE TRANSITION IN ZN1 XMNXO TYPE THIN FILMS EFFECTS OF DISTANCE AND DEPENDENT EXCHANGE COUPLING PARAMETER 2016 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPERCONDUCTIVITY AND MAGNETISM- ICSM2016
TAILORING ELECTRONIC STRUCTURE AND MAGNETIC PHASES BY CHANGING DOPING RATIO IN DILUTED MAGNETIC SEMICONDUCTORS 2016 ICANAS 2016
THE EFFECT OF NICKEL CATIONS ON PUMICE TO IMPROVE THE ABILITY OF ADSORPTION INTERNATIONAL POROUS AND POWDER MATERIALS PPM
THEORETICAL STUDY OF THE MAGNETIC DIFFERENCIES OF CR AND CO ION MODIFIED DNA THIN FILMS 2015 ISSTC
A STUDY OF DETERMINING MAGNETIC EFFECTS ON ZN1 XMNXO AND ZN1 XCRXO TYPE DILUTED MAGNETIC SEMICONDUCTORS 2014 TURKISH PHYSICAL SOCIETY 31TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS
FAU TIPI NAX NAY NH4Y ZEOLITLERDE ADSORBE EDILEN 3 NITROFENOLÜN KIRMIZIALTI SPEKTROSKOPISIYLE İNCELENMESI 2011 TURKISH PHYSICAL SOCIETY 28TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS
FAU TIPI NAX NAY NH4Y ZEOLITLERDE ADSORBE EDILEN 2 NITROFENOL ÜN KIRMIZIALTI SPEKTROSKOPISIYLE İNCELENMESI 2010 TURKISH PHYSICAL SOCIETY 27TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS
REMOVAL OF SOME PHENOL DERIVATIVES ON MODIFIED PUMICE MONITORED BY IR SPECTROSCOPY INTERNATIONAL POROUS AND POWDER MATERIALS PPM
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL NMR STUDY OF 4 1 PYRROLIDINYL PIPERIDINE 2011 NINTH TRIENNIAL CONGRESS OF THE WORLD ASSOCIATION OF THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTS
AN EXPERIMENTAL AND THEORETICAL VIBRATIONAL SPECTROSCOPIC STUDY OF 5 O TOLYL 2 PENTENE TURKISH PHYSICAL SOCIETY 27TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS
FTIR STUDY OF CHLOROANILINE ISOMERS ADSORBED ON COBALT SUPPORTED NEVSEHIR PUMICE 2009 13TH EUROPAN CONFERENCE ON APPLICATIONS OF SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE NUMBER OF LAYERS ON THE MAGNETIC PROPERTIES OF MULTILAYER PT/CO THIN FILMS 2021 TÜRK FIZIK DERNEĞI 37.ULUSLARARASI FIZIK KONGRESI
THEORETICAL INVESTIGATION OF ORIENTATION EFFECT ON ELECTRONIC PROPERTIES OF PT/CO/IR/CO/PT THIN FILMS 2022 9TH INTERNATIONAL CONGRESS ON FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES 2022 (ICFAS2022)
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ÇOK KATMANLI İNCE FİLMLERDE DOĞRUDAŞ OLMAYAN MIKNATISLANMA KONFİGÜRASYONUNUN MANYETİK ÖZELLİKLERİ 2017 ADIM FİZİK GÜNLERİ VI
FARKLI DÜZENE SAHİP [PT/CO] İNCE FİLMLERİN ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 2017 ADIM FİZİK GÜNLERİ VI
ÇINKO OKSIT E KATKILANAN KROM İYONUNUN DURUM YOĞUNLUĞU VE BANT YAPISINA OLAN ETKISININ İNCELENMESI 2016 ADIM FIZIK GÜNLERI V
ZN1 XMNXO İNCE FILMLERIN MONTE CARLO METODUYLA MANYETIK KARAKTERIZASYONU 2015 ADIM FİZİK GÜNLERİ IV
4 AMINOFENOLÜN SENTETIK ZEOLITLERDE ADSORPSIYONUNUN KIRMIZI ALTI SPEKTROSKOPISIYLE İNCELENMESI 2012 ADIM FIZIK GÜNLERI-II
2 4 DINITROFENOL ÜN MODIFIYE EDILMIŞ POMZA ÜZERINDE ADSORPSIYONUNUN İNCELENMESI 2012 ADIM FIZIK GÜNLERI-II
2 4 DIMETILFENOL ÜN BAZI KATKILI POMZALAR ÜZERINDE ADSORPSIYONU 2013 XIII. ULUSAL SPEKTROSKOPI KONGRESI
A TIPI 3A 4A 5A ZEOLITLERDE ADSORBE EDILEN 2 NITROFENOL ÜN KIRMIZI ALTI SPEKTROSKOPISIYLE İNCELENMESI 2011 ULUSLAR ARASI KATILIMLI 12. ULUSAL SPEKTROSKOPI KONGRESI
2 1E 2 AZA 2 5 METIL 2 PIRIDIL ETENIL 4 BROMOBENZEN 1 OL SCHIFF BAZININ MOLEKÜLER YAPISININ TITREŞIM FREKANSLARININ VE NMR ÖZELLIKLERININ TEORIK OLARAK İNCELENMESI 2011 ULUSLAR ARASI KATILIMLI 12. ULUSAL SPEKTROSKOPI KONGRESI
ENDEMIK EUPHORBIA ANACAMPSEROS BOISS VAR ANACAMPSEROSIN FTIR SPEKTROSKOPISI ILE FONKSIYONEL ALT GRUPLARIN BELIRLENMESI 2010 BATI AKDENIZ DOĞA BILIMLERI SEMPOZYUMU
NH4Y ZEOLITINE ADSORBE EDILEN AMINOFENOL IZOMERLERININ FT IR SPEKTROSKOPISIYLE INCELENMESI 2009 XI. ULUSAL SPEKTROSKOPI KONGRESI
NAY ZEOLITINDE ADSORBE EDILEN 4 KLOROFENOLÜN KIRMIZI ALTI SPEKTROSKOPISIYLE İNCELENMESI 2010 ADIM FIZIK GÜNLERI I
13X ZEOLITINDE ADSORBE EDILMIŞ KLOROFENOLLERIN FT IR SPEKTROSKOPISIYLE DAVRANIŞININ INCELENMESI 2010 3. ULUSAL KATALIZ KONGRESI
METAL KATKILI POMZA ÜZERINE ANISIDINLERIN ADSORPSIYONU VE IR INCELEMES 2010 3. ULUSAL KATALIZ KONGRESI