Araştırma Görevlisi SAFA FURKAN KARACAKAYA

Araştırma Görevlisi SAFA FURKAN KARACAKAYA

  Araştırma Görevlisi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı -

     

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
FRANSIZ MALIYE UZMANI HERVÉ ALPHAND’IN TÜRKIYE CUMHURIYETI’NIN MALI DURUMU HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI (1935) 2023 TÜRKIYE İKTISAT KONGRESI 2023
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
MONDROS MÜTAREKESİ’NİN 19. MADDESİNİN UYGULANMA SÜRECİ: ALMAN VE AVUSTURYA-MACARİSTAN VATANDAŞLARININ ÜLKELERİNE GÖNDERİLMELERİ 2018 BIRINCI DÜNYA SAVAŞI'NIN 100. YILINDA SAVAŞ VE TOPLUM:EVE DÖNEN ASKER
MAX VON OPPENHEİM’IN İKİNCİ ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN BAKIŞ AÇISI 2019 IV. TÜRK-ALMAN İLIŞKILERI SEMPOZYUMU
LA TURQUIE VE THE TIMES GAZETELERINE GÖRE 1877 MECLIS-I MEBUSANI’NI OLUŞTURAN SEÇIMLER 2021 TBMM'NIN AÇILISININ 101. YILINDA TÜRKLERIN DEMOKRASI GELENEĞI
ÜSKÜDAR JANDARMA TABURU'NUN YENIDEN TEŞKILI MESELESI (1920-1921) 2021 XI. ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
19. YÜZYILIN SONLARINDA GÖNEN’IN TOPLUMSAL YAŞAMINA DAIR BIR ÖRNEK: HASANBEY ÇIFTLIĞI KÖYÜNDEKI MUHACIRLERLE YEREL REJI İDARESI ARASINDA YAŞANAN PROBLEMLER 2021 BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU BCS'21
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
BANDIRMA'YA BAĞLI ESKI VE YENI ZIRAATLI ILE KÖSERESIL KÖYLERINDE YUNAN TAHRIBATI 2022 100. YILINDA MILLI MÜCADELE VE BANDIRMA SON KURŞUN
BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA BALIKESIR BÖLGESINDE ASAYIŞI SAĞLAMAK İÇIN ALINAN TEDBIRLER 2021 BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU BCS'21