Doktor Öğretim Üyesi SABRİ ALKAN

Doktor Öğretim Üyesi SABRİ ALKAN

  Doktor Öğretim Üyesi Su Altı Teknolojisi Pr. - Doktor Öğretim Üyesi BAP Komisyonu - Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu - Denizcilik Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
AN ASSESSMENT OF OFFSHORE WIND POWER POTENTIAL FOR BANDIRMA AND ITS SURROUNDINGS 2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BANDIRMA AND ITS SURROUNDINGS (UBS’18)
YARI DEPLASMAN TEK GÖVDELI BIR MOTORBOTUN DIRENÇVE EFEKTIF GÜÇ TAHMINI 2017 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SYSTEMS ENGINEERING, (ICESE’17)
COMPARATIVE HYDRODYNAMIC ANALYSIS OF CATENARY AND TENSION LEG MOORED FLOATING OFFSHORE WIND TURBINE 2017 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SYSTEMS ENGINEERING, (ICESE’17)
GEMI DEMIRLEME ZINCIRLERINDEKI TRIBOKOROZYON DAVRANIŞLARI 2023 INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND SCIENCES
CORROSION BEHAVIOUR OF UNDERWATER WET-WELDED SHIPBUILDING STEEL WELD ZONE 2023 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NAVAL ARCHITECTURE AND MARITIME
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TRIBOCORROSION INVESTIGATIONS ON PVD COATED STEELS UNDER SLIDING CONDITIONS 2018 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIGHT ALLOYS AND COMPOSITE MATERIALS
INVESTIGATION OF YACHT BUILDING PROGRAM WITH SPECIALIZED VOCATIONAL TRAINING APPROACH 2017 2ND INTERNATIONAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING SYMPOSIUM IN HIGHER EDUCATION
DIESEL-ELECTRIC HYBRID PROPULSION SYSTEM FOR RECREATIONAL CRAFTS 2017 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SYSTEMS ENGINEERING, (ICESE’17)
EXPERIENTIAL LEARNING IN SHIPBUILDING VOCATIONAL EDUCATION:A CASE STUDY OF BARTIN VOCATIONAL SCHOOL 2017 2ND INTERNATIONAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING SYMPOSIUM IN HIGHER EDUCATION
EFFECT OF ELECTROCHEMICAL POTENTIAL ON TRIBOCORROSION BEHAVIOUR OF AISI 304 STAINLESS STEEL IN SEA WATER 2021 2ND VIRTUAL INTERNATIONAL TRIBOLOGY RESEARCH SYMPOSIUM
WEAR, CORROSION AND TRIBOCORROSION MECHANISMS OF OFFSHORE MOORING CHAINS AND ACCESSORIES 2021 2ND VIRTUAL INTERNATIONAL TRIBOLOGY RESEARCH SYMPOSIUM
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
BARTIN’DA YATÇILIK FAALIYETLERI VE YEREL EKONOMIK KALKINMA 2015 BARTIN SEKTÖREL KALKINMA SEMPOZYUMU
FILYOS VADISI PROJESI’NIN BARTIN’A OLASI ETKILERI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME 2015 BARTIN SEKTÖREL KALKINMA SEMPOZYUMU
KURUCAŞILE’DE AHŞAP TEKNE ÜRETIMI FAALIYETLERININ GELIŞIMI 2015 BARTIN SEKTÖREL KALKINMA SEMPOZYUMU
ATIK RÜZGAR TÜRBINI KANATLARININ GEMI VE DENIZ YAPILARINDA YENIDEN KULLANIMI 2023 7. İZMIR RÜZGAR SEMPOZYUMU VE SERGISI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TÜRKIYE'DE DENIZ FAALIYETLERINE BAĞLI BOĞULMALAR: DERINLEMESINE ANALIZ VE ÖNERILER 2022 ULUSAL SUALTI BILIMSEL ARAŞTIRMA VE DEĞERLERI SEMPOZYUMU (USUBADES)