Doçent NECLA BANDIRMALI ERTÜRK

Doçent NECLA BANDIRMALI ERTÜRK

  Doçent Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı - Doçent Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
KABLOSUZ ATM MAC PROTOKOLERINDEN PRMA/DA VE MAC-GB’NIN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESI 2005 4. ULUSLARARASI İLERI TEKNOLOJILER SEMPOZYUMU
EFFECTS OF TRANSFERRING DATA TRAFFIC ON VIDEO TRAFFIC IN WIRELESS ATM CHANNELS 2005 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, ELECO 2005
SECURING DATA TRANSFER IN DELAY-SENSITIVE AND ENERGY-AWARE WSNS USING THE SCALABLE ENCRYPTION ALGORITHM 2009 2009 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WIRELESS PERVASIVE COMPUTING
INCREASING THE RELIABILITY OF SECURITY PROTOCOLS FOR WSNS 2009 2009 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
BLUE-BASED REAL-TIME LOCATION ESTIMATION USING INDOOR RSSI MEASUREMENTS 2015 2015 23ND SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS CONFERENCE (SIU)
TWO TIERED SERVICE DIFFERENTIATION MECHANISM FOR WIRELESS MULTIMEDIA SENSOR NETWORK MAC LAYERS 2015 2015 23ND SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS CONFERENCE (SIU)
USING OPNET FOR PERFORMANCE EVALUATION OF MODIFIED SSLE IN SENSOR NETWORKS 2012 2012 20TH SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS CONFERENCE (SIU)
MODELING OF THE MODIFIED SSLE IN OPNET FOR LARGE SCALE WIRELESS SENSOR NETWORKS 2012 THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS, COMPUTERS AND APPLICATIONS
TWO TIERED SERVICE DIFFERENTIATION AND DATA RATE ADJUSTMENT SCHEME FOR WMSNS CROSS LAYER MAC 2014 11 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION
ANDROID BASED ENERGY AWARE REAL TIME LOCATION TRACKING SYSTEM 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON UBIQUITOUS AND FUTURE NETWORKS
MOVING PEOPLE EFFECT ON INDOOR MOBILE NODE LOCATION ESTIMATION BASED ON WI-FI SIGNALS 2021 ICENTE 2021 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGIES
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
K-ATKS: KABLOSUZ ALGILAYICI AĞ KULLANARAK GEMILER İÇIN GELIŞTIRILEN BIR ACIL DURUM TESPIT VE KURTARMA SISTEMI 2010 AKADEMIK BILIŞIM 2010
SKIPJACK ŞIFRELEME ALGORITMASI KULLANARAK GECIKME DUYARLI VE ENERJI ETKIN KABLOSUZ ALGILAYICI AĞ GÜVENLIK HIZMETI 2008 ELEKTRIK VE ELEKTRONIK VE BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI SEMPOZYUMU, ELECO 2008
YÜKSEK RISKLI KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA GÜVENLIK VE ŞIFRELEME UYGULAMASI 2008 AĞ VE BILGI GÜVENLIĞI ULUSAL SEMPOZYUMU, ABG 2008
KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLIK PROTOKOLLERININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESI 2008 AĞ VE BILGI GÜVENLIĞI ULUSAL SEMPOZYUMU, ABG 2008
DSR VE AODV MANET YÖNLENDIRME PROTOKOLLERININ BAŞARIM DEĞERLENDIRMESI 2005 ELEKTRIK, ELEKTRONIK, BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 11. ULUSAL KONGRESI, EMO
KABLOSUZ ERIŞIM YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMALI İNCELEMESI 2005 ELEKTRIK, ELEKTRONIK, BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 11. ULUSAL KONGRESI, EMO
KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA GÜVENLIK 2007 ULUSAL TEKNIK EĞITIM, MÜHENDISLIK VE EĞITIM BILIMLERI GENÇ ARAŞTIRMACILAR SEMPOZYUMU, UMES 2007
TINYOS: ALGILAYICI AĞ İŞLETIM SISTEMI VE UYGULAMA ALANLARI 2007 ULUSAL TEKNIK EĞITIM, MÜHENDISLIK VE EĞITIM BILIMLERI GENÇ ARAŞTIRMACILAR SEMPOZYUMU, UMES 2007