Doçent İSMAİL KOÇAK

Doçent İSMAİL KOÇAK

  Doçent Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim Dalı - Doçent Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim Dalı - Doçent Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - Koordinatör Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür Yardımcısı Bilimsel Yayınları ve Projeleri Teşvik Komisyonu - Gönen Jeotermal Enstitüsü - Enstitü Müdürü

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
BOR MADENI VE BÖLGESEL KALKINMA AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜ SEMPOZYUMU “BANDIRMA’NIN GELECEĞI”
YOZGAT İLI MADEN POTANSIYELI VE GÜNCEL DURUMU 2016 B.Ü ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU
JEOLOJIK OLUŞUMLARIN TURIZME KATKISI: DÜNYA, TÜRKIYE VE YOZGAT’TAN ÖRNEKLER 2018 III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU
YERALTI ZENGINLIKLERININ BÖLGESEL KALKINMAYA ETKISI VE YOZGAT İLINDEKI DURUM 2018 III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU
AYDINCIK DOĞAL TAŞ SAHASININ JEOKIMYASI VE TURIZMDEKI YERI 2017 II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU
JEOTERMAL SAHALARDA KARŞILAŞILAN SORUNLARA YOZGAT’ TAN ÖRNEKLER 2017 II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU
YOZGAT MANGANEZ CEVHERLEŞMELERININ MINERALOJIK VE JEOKIMYASAL ÖZELLIKLERI 2016 B.Ü ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU
ÇINKO BOROSILIKAT CAMLARIN ÜRETILEREK ALTERNATIF RADYASYON ZIRH MALZEMESI OLARAK DEĞERLENDIRILMESI 2022 INTERNATIONAL BORON SYMPOSIUM
EVALUATION OF THE POTENTIAL GEOLOGICAL ENVIRONMENTS IN TURKEY FOR NUCLEAR WASTE DEPOSITION 2022 II-INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL PRACTICE OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES
RADIATION ATTENUATION PROPERTIES OF SPARK PLASMA SINTERED BORON CARBIDE (B4C) MATERIAL AGAINST DIGNOSTIC X-RAYS 2022 II-INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL PRACTICE OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES
AN INVESTIGATION ON RADIATION SHIELDING PERFORMANCE OF LEAD SHEETS AGAINST DIAGNOSTIC X-RAYS 2023 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE ACADEMIC STUDIES ICIAS 2023
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
URANIUM SERIES DATING METHOD BY USING ALPHASPECTROMETER:A SAMPLE YAPRAKHISAR (GUZELYURT-AKSARAY)TRAVERTINES 2017 SEDIMENTOLOGY WORKING GROUP 2017 WORKSHOP
TRACE ELEMENT ENRICHMENT OF ŞEYHLER BORATE DEPOSITS (EMET, TURKEY) 2018 8. GEOCHEMISTRY SYMPOSIUM
SUBMARINE VOLCANIC ROCKS OF YOZGAT (TURKEY) AND THEIR DISTINCT MORPHOLOGICAL FEATURES. 2018 9TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY
U-SERIES DATING AND ORIGIN OF YAPRAKHISAR (GÜZELYURT-AKSARAY) TRAVERTINES 2018 8. GEOCHEMISTRY SYMPOSIUM
URANIUM SERIES DATING METHOD BY USING ALPHASPECTROMETER: A SAMPLE YAPRAKHISAR (GÜZELYURT-AKSARAY) TRAVERTINES 2017 SEDIMENTOLOGY WORKING GROUP 2017 WORKSHOP
YOZGAT BÖLGESI MANGANEZ YATAKLARININ JEOKIMYASAL VE TEKTONIK ÖZELLIKLERI 2016 VII.ULUSLARARASI KATILIMLI JEOKIMYA SEMPOZYUMU
TRACE ELEMENT ENRICHMENT OF BIGADIÇ BORATES DEPOSITS BALIKESIR TURKIYE 2009 GOLDSCHMIDT CONFERENCE
GEOCHEMISTRY OF COLEMANITE DEPOSIT OF KESTELEK BURSA TURKEY 2008 33RD. INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS.
TRACE ELEMENTS CONCENTRATIONS OF COLEMANITE IN KESTELEK BORATE DEPOSIT 2008 16TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BORON, BORIDES AND RELATED MATERIALS.
CLAY CONTENTS AND ENVIRONMENTAL SIGNIFICANCE OF BIGADIÇ BORATE MINERALS BALIKESIR TURKEY 2010 7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY
TRACE ELEMENT CONTENTS OF BIGADIÇ AND KESTELEK BORATE DEPOSITS 2011 17TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BORON, BORIDES AND RELATED MATERIALS
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TRACE ELEMENT ENRICHMENT AND OCCURRENCE OF WESTERN ANATOLIAN BORATE DEPOSITS 2018 SEVENTH BOZOK SCIENCE WORKSHOP: BORON AND BORON CONTAINING NANOMATERIALSWITH APPLICATIONS
BIGADIÇ BORAT YATAKLARINDA SIVI KAPANIM ÇALIŞMALARI 2010 IV. ULUSAL JEOKIMYA SEMPOZYUMU
KIRKA BORAT YATAĞINDA ZENGINLEŞEN ESER ELEMENTLER 2012 V. ULUSAL JEOKIMYA SEMPOZYUMU
EMET BORAT YATAĞINDAKI ESER ELEMENT ZENGINLEŞMELERI 2014 VI. ULUSAL JEOKIMYASEMPOZYUMU
SARIÇAL YILDIZELI SIVAS DEMIR CEVHERLEŞMESININ JEOKIMYASI 2015 DOĞU ANADOLU JEOLOJI SEMPOZYUMU(DAJEO2015).
BIGADIÇ BALIKESIR BORAT YATAKLARINDA ZENGINLEŞEN ESER ELEMENTLERIN DERINLIĞE BAĞLI DEĞIŞIMLERI 2010 35.YIL JEOLOJI SEMPOZYUMU
BOR IÇERIGI YÜKSEK OLAN SAHALARDA BÜYÜYEN BITKI TÜRLERININ ELEMENT DAVRANISLARINA BIR ÖRNEK KIRKA BOR YATAGI ESKISEHIR TÜRKIYE 2009 XXI. ULUSAL BIYOKIMYA KONGRESI