Araştırma Görevlisi İREM BOZDAĞ

Araştırma Görevlisi İREM BOZDAĞ

  Araştırma Görevlisi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi

     

BİLDİRİ VE KONGRELER

 

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE ZAMAN DEĞİŞKENİ İLE SÜREKLİ VE SINAV KAYGI DÜZEY İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 2019 17. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
SPORDAKİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİNİN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞÜYLE İNCELENMESİ (BURDUR İL ÖRNEĞİ) 2019 17. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI