Doktor Öğretim Üyesi HATİCE YALMAN KOŞUNALP

Doktor Öğretim Üyesi HATİCE YALMAN KOŞUNALP

  Doktor Öğretim Üyesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr. - Doktor Öğretim Üyesi

     

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
HERMIT OPERATIONAL MATRIX FOR SOLVING FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 2020 3RD INTERNATIONAL E-CONFERENCE ON MATHEMATICAL ADVANCES AND APPLICATIONS
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
A NEW HERMITE COLLOCATION METHOD FOR SOLVING DIFFERENTIAL EQUATION OF LANE-EMDEN TYPE 2011 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTING IN SCIENCE ENGINEERING
BİST’TE İŞLEM GÖREN SİGORTA İŞLETMELERİ ÜZERİNE TOPSİS VE KÜMELEME ANALİZİ 2018 ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME, YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN GIDA SEKTÖRÜNE UYGULANMASI 2018 ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME. YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
NUMERICAL SCHEME FOR THE SOLUTION OF MULTI-ORDER FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATION 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL ADVANCES AND APLLICATIONS
ON NUMERICAL APPROXIMATION OF GENERALIZED DIFFERENTIAL DIFFERENCE EQUATIONS WITH LINEAR FUNCTIONAL ARGUMENT 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL ADVANCES AND APPLICATIONS
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
DIFERANSIYEL DENKLEMLERIN HERMITE POLINOM TABANLI NUMERIK ÇÖZÜMLERI ÜZERINE 2015 14.MATEMATIK SEMPOZYUMU, NIĞDE