Doktor Öğretim Üyesi HAVVA GÖZGEÇ MUTLU

Doktor Öğretim Üyesi HAVVA GÖZGEÇ MUTLU

  Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı - Doktor Öğretim Üyesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi Doktor

     

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TURIZM SEKTÖRÜNDE İŞE YABANCILAŞMA: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI 2019 2. BUSINESS AND ORGANIZATION RESEARCH CONFERENCE
KENDIN YAP (DIY) RESTORANLARIN İNCELENMESI 2019 4. ULUSLARARASI GASTRONOMI TURIZMI ARAŞTIRMALARI KONGRESI
TRIPADVISOR ŞIKÂYETLERININ ANALIZI: BANDIRMA VE ERDEK YIYECEK-İÇECEK İŞLETMELERINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU (UBS’19)
KAPIDAĞ YARIMADASI’NDAKI ALTERNATIF TURIZM ÇEŞITLERI 2019 ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN GELECEĞI SEMPOZYUMU ”BANDIRMA’NIN GELECEĞI”
RECENT TECHNOLOGIES AND METHODS IN RESTAURANT KITCHENS 2019 FIFTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCES CONGRESS (MECAS V)
TURIZM FAALIYETLERININ BÖLGESEL KALKINMADAKI ROLÜ: BANDIRMA ÖRNEĞI 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜSEMPOZYUMU (IRDARUS’19) “BANDIRMA’NIN GELECEĞI”
TRIPADVISOR’DA YER ALAN KONAKLAMA IŞLETMELERININ YORUMLARININ ANALIZI: BANDIRMA VE ERDEK KONAKLAMA IŞLETMELERINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA. 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
TERMAL TURIZM GIRIŞIMCILIĞINE GENEL BIR BAKIŞ 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPRICAL ECONOMICS SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
INTELLIGENT HOTEL APPLICATIONS AND ITS EFFECTS ON HOTEL INDUSTRY 2018 THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALL SCIENCESS (MECAS III)
TERMAL TURIZM GIRIŞIMCILIĞINE GENEL BIR BAKIŞ 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
YARATICI TURIZM KAPSAMINDA ŞIRINCE KÖYÜ İÇIN BIR UYGULAMA MODELI ÖNERISI VE KÖYÜN YARATICI TURIZM KAYNAKLARI 2017 SECOND MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (MECAS II)
INTELLIGENT HOTEL APPLICATIONS AND ITS EFFECTS ON HOTEL INDUSTRY 2018 THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (MECAS III)
A REVIEW OF RECENT TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN MARINA INDUSTRY 2018 THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (MECAS III)
TARIHSEL SÜREÇTE BANDIRMA PALAS OTEL'IN DÖNÜŞÜMÜ 2023 5. INTERNATIONAL HARRAN CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TRANSPORTATION TECHNOLOGY APPLICATIONS IN THE TOURISM INDUSTRY: THE CASE OF AEGEAN REGION 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS (BANU-ITSC’18)