Doktor Öğretim Üyesi BÜŞRA SÜNGÜ

Doktor Öğretim Üyesi BÜŞRA SÜNGÜ

  Doktor Öğretim Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Spor Bilimleri Fakültesi - Dekan Yardımcısı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
YABANCI UYRUKLU ÜNIVERSITE ÖĞRENCILEIRNIN BESLENME SAĞLIK VE SPOR DURUMLARININ İNCELENMESI 2018 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI VE YAŞAM KONGRESI
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCILERIN MEMNUNIYET DURUMLARI, BEDEN EĞITIMI DERSINE VE SPORA YÖNELIK TUTUMLARININ İNCELENMESI 2018 6. ULUSLARARASI BILIM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ VÜCUT ALGILARINA VÜCUT GELIŞTIRME DERSININ ETKISININ İNCELENMESI 2018 V. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
FACTORS INFLUENCING PRE-SERVICE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ ATTITUDESTOWARD TEACHING STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 2012 EUROPEAN CONGRESS ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY
APARTMAN OKULLARINDA YETIŞECEK YENI NESIL 2015 4.ULUSLARARASI BILIM, KÜLTÜR VE SPOR KONGRESI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ SPORA KARŞI TUTUMLARINA BEDEN EĞITIMI VE SPOR DERSININ ETKISI 2016 7. INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW TRENDS IN EDUCATION
ÖZEL GEREKSINIMLI ÇOCUKLARIN YAŞAM KALITELERINE FIZIKSEL AKTIVITE VE HAREKET EĞITIMININ ETKISI 2017 2.ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
BEDEN EĞITIMI VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZIHINSEL ENGELLI ÇOCUKLARA YÖNELIK TUTUMLARIYLA İLGILI BIR ÖLÇEK GELIŞTIRME ÇALIŞMASI 2013 19. ULUSLARARASI ENGELLILER IÇIN FIZIKSEL AKTIVITE SEMPOZYUMU
BEDEN EĞITIMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN ENGELLILER IÇIN BEDEN EĞITIMI VE SPOR DERSI UYGULAMALARI 2011 4.ULUSLARARSI SPOR BILIMLERI ÖĞRENCI KONGRESI
UYARLANMIŞ FIZIKSEL AKTIVITE ALANINDA ÇAĞDAŞ MESLEKI EĞITIM 2011 4. ULUSLARARSI SPOR BILIMLERI ÖĞRENCI KONGRESI
GELIŞIM ÇAĞINDAKI SPORCULARIN SEÇILMIŞ MOTORIK ÖZELLIKLERININ İNCELENMESI 2011 4.ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI ÖĞRENCI KONGRESI
DEVELOPMENT OF ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY IN TURKEY 2012 NORTH AMERICAN FEDERATION OF ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY CONGRESS
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES SCALE (PETATSID) 2012 NORTH AMERICAN FEDERATION OF ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY CONGRESS
IMPACTS OF ONLINE SUPPORT SERVICES ON QUALITY OF LIFE DURING PANDEMIC (COVID-19): THE CASE OF INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL DISABILITY AND THEIR MOTHERS 2021 15TH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
METAPHORIC PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS THEIR PEERS WITH SPECIAL NEEDS: A MIXED METHOD ANALYSIS 2022 V. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS 2022
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ENGELLI BIREYLER IÇIN BEDEN EĞITIMI VE SPOR 2011 3. BEDEN EĞITIMI VE SPOR ÖĞRETIMINDE YENI VE YARATICI YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU