Öğretim Görevlisi BÜŞRA İNCE

Öğretim Görevlisi BÜŞRA İNCE

  Öğretim Görevlisi Fizyoterapi Programı - Öğretim Görevlisi

     

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
MULTIPLE SKLEROZ TANILI OLGULARDA SIGARA KULLANIMININ YORGUNLUK VE FIZIKSEL AKTIVITE DÜZEYINE ETKISI 2018 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTOR IMAGING AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH BREAST CANCER 2019 6. SAYKAD ULUSLARARASI SAĞLIKTA YAŞAM KALITESI KONGRESI
GENÇ ERIŞKINLERDE FIZIKSEL UYGUNLUK DÜZEYININ UYKU VE YAŞAM KALITESI ILE İLIŞKISI 2019 1. ULUSLARARASI AKTIF YAŞLANMA VE KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMA KONGRESI
GERIATRIK BIREYLERDE SIGARA KULLANIMININ KOGNITIF VE EMOSYONEL FONKSIYONLARA ETKISI 2019 1. ULUSLARARASI AKTIF YAŞLANMA VE KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMA KONGRESI
SIGARA İÇEN DIYABETLI GERIATRIK BIREYLERDE AĞRI, ÜRINER İNKONTINANS VE YAŞAM KALITESININ DEĞERLENDIRILMESI 2018 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
GENÇ ERIŞKINLERDE VÜCUT KOMPOZISYONU ILE ABDOMINAL KAS ENDURANSI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI 2018 5. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BILIMLERI SEMPOZYUMU
FIZIKSEL AKTIVITE DÜZEYI ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN İKI FARKLI YÖNTEMIN KORELASYONU 2018 5. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BILIMLERI SEMPOZYUMU
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
GENÇ ERIŞKINLERIN CINSIYETLERINE GÖRE FIZIKSEL AKTIVITE DÜZEYLERI ARASINDAKI FARKIN İNCELENMESI. 2017 6. ULUSAL FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON KONGRESI
AİLE BİREYLERİNİN SİGARA KULLANMA DURUMLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE NİKOTİN BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ 2017 TÜSAD 39. ULUSAL KONGRESI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANMA YAYGINLIĞI VE SİGARA TÜKETİMİNİN DEPRESYON, AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİLERİ-PİLOT ÇALIŞMA 2017 TÜSAD 39. ULUSAL KONGRESI
ROTATOR MANŞET LEZYON TANILI HASTALARDA KINEZYOFOBI VARLIĞI ILE FONKSIYONELLIK, AĞRI, YORGUNLUK VE FIZIKSEL AKTIVITE DÜZEYI ARASINDAKI ILIŞKININ INCELENMESI 2019 7. ULUSAL FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON KONGRESI
TEKSTIL İŞÇILERINDE KOAH-ASTIM FARKINDALIĞINA SIGARA KULLANIMININ ETKISI 2018 TÜSAD 40. ULUSAL KONGRESI
STRES ÜRINER İNKONTINANSTA BIOFEEDBACK DESTEKLI PELVIK TABAN KAS EĞITIMININ KAS AKTIVITE POTANSIYELINE ETKISININ İNCELENMESI 2023 8. ULUSAL İŞLEVSEL ÜROLOJI VE KADIN ÜROLOJISI KONGRESI