Profesör BURAK DARICI

Profesör BURAK DARICI

  Profesör İktisat Teorisi Anabilim Dalı - Profesör İktisat Teorisi Anabilim Dalı - Profesör Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğüne - Koordinatör Yayın Komisyonu - Koordinatör Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdürü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğüne - Koordinatör İktisat Bölümü - Bölüm Başkan Yardımcısı E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
KAMU HARCAMALARI, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK SEVIYESININ SABIT SERMAYE OLUŞUMU ÜZERINDEKI ETKILERI 2017 MECAS II - 2. MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
ORTA GELIR SEVIYESINDEKI SEÇILMIŞ ÜLKE/ÜLKE GRUPLARI AÇISINDAN YAKINSAMA VE IRAKSAMA 2017 ICOAEF’17 - III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE
İŞGÜCÜ VERIMLILIĞI VE İHRACAT ARASINDAKI NEDENSELLIK İLIŞKISININ MARKOV SWITCHING MODELI İLE ANALIZI: 1972-2015 DÖNEMI TÜRKIYE ÖRNEĞI 2018 THIRD INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCES CONGRESS (MECAS III)
TEKSTİL FİYATLARI TAMİNLEMESİNDE YSA VE KNEA MODEL KARŞILAŞTIRMASI 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
EKOLOJİK AYAKİZİ İLE REEL GELİR ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL YUMUŞAK GEÇİŞLİ REGRESYON MODELİNDEN KANITLAR 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
İŞGÜCÜ VERIMLILIĞI VE İHRACAT ARASINDAKI NEDENSELLIK İLIŞKISININ MARKOV SWITCHING MODELI İLE ANALIZI: 1972-2015 DÖNEMI TÜRKIYE ÖRNEĞI 2018 THIRD INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCES CONGRESS (MECAS III)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TÜRKIYE EKONOMISI BÜYÜME PERFORMANSININ SEÇILMIŞ ÜLKE/ÜLKE GRUPLARI AÇISINDAN ANALIZI 2017 RESSCONGRESS - I. EĞITIM VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
MALI SÜRÜKLENME OLGUSU: TÜRKIYE ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME 2018 ICOAEF’18 - IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE
SPOR ENDÜSTRISINDE FARKLI BIR TREND: ESPOR EKONOMISI 2019 EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES
EKONOMIK BÜYÜME ÇEVRE KIRLILIĞINI AZALTIR MI? 2018 ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME, YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
DETERMINANTS OF INCIDENCE OF LONG TERM UNEMPLOYMENT IN TURKEY A NEW EVIDENCE FROM MICRO LEVEL DATA 2013 ANADOLU ÜNIVERSITESI İİBF, ULUSLAR ARASI ANADOLU İKTISAT KONGRESI
DETERMINANTS OF LABOR FORCE PARTICIPATION FOR MARRIED AND NON MARRIED FEMALES IN TURKEY MICRO EVIDENCE FROM RURAL AND URBAN AREAS 2009 ANADOLU ÜNIVERSITESI İİBF, ULUSLAR ARASI ANADOLU İKTISAT KONGRESI, İKTISAT TEORISI, MODELLEMESI VE POLITIKASINDA GELIŞMELER
TÜRKIYEDE PARA İKAMESI VE TERS PARA İKAMESININ DÖVIZ KURU ARACILIĞIYLA SENYORAJ GELIRI ÜZERINE ETKISI 2008 BALIKESIR ÜNIVERSITESI BANDIRMA İ.İ.B.F. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERI GELIŞMEKTE OLAN PIYASALAR SEMPOZYUMU
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TEKSTIL FIYATLARI TAHMINLEMESINDE YSA VE KNEA MODEL KARŞILAŞTIRMASI 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ TÜKETIM HARCAMALARI ILE CINSIYET ARASINDAKI İLIŞKININ ARAŞTIRILMASI MANYAS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞI 2015 BALIKESIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI KENT KONSEYI SEMPOZYUMU
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TÜRKIYE DE İŞGÜCÜNE KATILIMIN CINSIYET AYIRIMINA GÖRE İNCELENMESI BIR MIKRO VERI ANALIZI 2008 BALIKESIR ÜNIVERSITESI BANDIRMA İ.İ.B.F. 1. GÜNEY MARMARA BÖLGESEL GELIŞME SORUNLARI ULUSAL SEMPOZYUMU