Doçent BÜLENT BÜYÜK

Doçent BÜLENT BÜYÜK

  Doçent Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim Dalı - Doçent Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim Dalı - Doçent Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi - Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Bilimsel Yayınları ve Projeleri Teşvik Komisyonu - Gönen Jeotermal Enstitüsü - Enstitü Müdür Yardımcısı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
GAMMA AND NEUTRON SHIELDING BEHAVIOR OF SPARK PLASMA SINTERED BORON CARBIDE-TUNGSTEN BASED COMPOSITES 2016 TMS 2016 145TH ANNUAL MEETING EXHIBITION
EVALUATION OF GAMMA PENETRATION THROUGH PLAIN CARBON STEELS. 2013 3RD INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICSMATERIALS SCIENCE CONGRESS
BEHAVIOR OF KNO3 FERTILIZER IN SOIL BY THE VIEW OF LAND CONSERVATION 2012 INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAND CONSERVATION- LANDCON 1209
RADIATION ATTENUATION PROPERTIES OF ALUMINUM TITANATE-SPINEL COMPOSITES FOR CO-60 GAMMA SOURCE 2019 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE MATERIALS, METHODS TECHNOLOGIES
HEKZAGONAL BOR NITRÜR MALZEMENIN PU-BE NÖTRON KAYNAĞI KARŞISINDAKI NÖTRON ZAYIFLATMA ÖZELLIKLERI 2019 ULUSLARARASI BOR SEMPOZYUMU
ELEKTRIK MAKINALARINDA KULLANILAN BOR İÇERIKLIMALZEMELER VE ETKILERI 2019 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BANDIRMA AND ITS SURROUNDINGS - UBS’19
NEUTRON ATTENUATION PROPERTIES OF HEXAGONAL BORON NITRIDE -TITANIUM DIBORIDE COMPOSITES FOR PU-BE NEUTRON HOWITZER 2019 FIFTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN CONGRESS ON NATURAL SCIENCES,HEALTH SCIENCES AND ENGINEERING (MENSEC V)
BOR MADENI VE BÖLGESEL KALKINMA AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2019 3TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENTAND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYMPOSIUM THE FUTURE OF BANDIRMA
RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF SPARK PLASMA SINTERED BORON CARBIDE–ALUMINIUM COMPOSITES 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING
INVESTIGATION OF GAMMA RAY AND NEUTRON ATTENUATIONCOECIENTS FOR GRANITES PRODUCED IN TURKEY 2014 4TH INTERNATIONAL CONGRESS APMAS2014
INVESTIGATION OF SALT DIFFUSION IN SOIL BY USING RADIOTRACING TECHNIQUE 2012 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIFFUSION IN SOLIDS AND LIQUIDS
ASSESSMENT ON GAMMA ATTENUATION BEHAVIOR OF W-VC-C AND W-VC-TIC-C COMPOSITES FOR CO-60 RADIOISOTOPE 2016 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING
AN INVESTIGATION OF ALUMINUM TITANATE-SPINEL COMPOSITES BEHAVIOR IN RADIATION 2014 4TH INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS MATERIALS SCIENCE CONGRESS EXHIBITION
ASSESSMENT OF RADIOIODINE AND RADIOSELENIUM ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON IN AQUEOUS MEDIA 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND MANAGEMENT
INVESTIGATION OF SHIELDING PERFORMANCE OF CONCRETES PRODUCED WITH IRON FILLINGS USING BETATRON X-RAY RADIOGRAPHY 2015 5TH INTERNATIONAL CONGRESS APMAS-2015
AN INVESTIGATION ON THE MASS ATTENUATION COEFFICIENTS OF W-VC-C AND W-VC-TIC-C COMPOSITES FOR GAMMA RADIOISOTOPES 2015 5TH INTERNATIONAL SCIENCE CONGRESS EXHIBITION APMAS2015
RADIATION SHIELDING EFFECT OF BORON CARBIDE ALUMINUM METAL MATRIX COMPOSITE 2014 4TH INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS MATERIALS SCIENCE CONGRESS EXHIBITION
INVESTIGATION FOR REMEDIATION OF SELENIUM AQUEOUS ENVIRONMENT WITH USING ORGANIC PILLARED BENTONITE BY RADIOTRACER TECHNIQUE 2014 4TH INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS MATERIALS SCIENCE CONGRESS EXHIBITION
KINETIC AND THERMODYNAMIC BEHAVIOR OF SELENIUM ON MODIFIED BENTONITE AND ACTIVATED CARBON USING RADIOTRACER TECHNIQUE 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING
SHIELDING EFFECT OF BORON CARBIDE ALUMINIUM METAL MATRIX COMPOSITE AGAINST GAMMA AND NEUTRON RADIATION 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING
PROCESSING, MECHANICAL AND NUCLEAR CHARACTERIZATION OF BORON CARBIDE CERAMICS CONSOLIDATED BY SPARK PLASMA SINTERING 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING
COMPARISON OF LEAD AND WC-CO MATERIALS AGAINST GAMMA IRRADIATION 2013 3RD INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE CONGRESS
GAMMA ATTENUATION BEHAVIOUR OF H-BN AND H-BN-TIB2 COMPOSITES 2013 3RD INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE CONGRESS
INVESTIGATION ON THE EECTS OF BORON CARBIDE PARTICLE SIZE ON RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF BORON CARBIDETITANIUM DIBORIDE COMPOSITES 2012 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN APPLIED PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE
EVALUATION OF RUBIDIUM AND POTASSIUM DIFFUSION IN SOIL BY RADIOTRACER TECHNIQUE 2013 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIFFUSION IN SOLIDS AND LIQUIDS
INVESTIGATION OF SELENIUM ELIMINATION FROM AQUEOUS MEDIA BY USING ACTIVATED CARBON 2012 12TH GLOBAL CONFERENCE ON GLOBAL WARMING
COMPARISON OF RADIATION PROPERTIES OF TUNGSTEN AND ADDITIVE METAL COATINGS ON 321 STAINLESS STEEL SUBSTRATE 2016 6TH INTERNATIONAL CONGRESS EXHIBITION (APMAS2016)
INVESTIGATION OF NATURAL RADIOCTIVITY FOR SURFACE SOIL SAMPLES IN THE VICINITY OF EDIRNETURKEY 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING
GAMMA ATTENUATION PROPERTIES OF SOME ALUMINUM ALLOYS 2015 5TH INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE CONGRESS
GAMMA ATTENUATION BEHAVIOUR OF SOME STAINLESS AND BORON STEELS 2014 4TH INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PLYSICSMATERIALS SCIENCE CONGRESS
NEUTRON IRRADIATION EFFECTS ON SPARK PLASMA SINTERED BORON CARBIDE 2015 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERACTION RADIATION WITH SOLIDS
INVESTIGATION OF BEHAVIOUR OF TITANIUM DIBORIDE REINFORCED BORON CARBIDE-SILICON CARBIDE COMPOSITES AGAINST CS-137 GAMMA RADIOISOTOP SOURCE BY USING GAMMA TRANSMISSION TECHNIQUE 2011 ADVANCES IN APPLIED PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE CONGRESS
INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF TITANIUM DIBORIDE PARTICLE SIZE ON RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF TITANIUM DIBORIDE REINFORCED BORON CARBIDE-SILICON CARBIDE COMPOSITES AGAINST CS-137 GAMMA RADIOISOTOPE SOURCE BY USING GAMMA TRANSMISSION TECHNIQUE 2011 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS: APPLICATIONS AND PROPERTIES
BORON CARBIDE PARTICLE SIZE EFFECTS ON THERMAL NEUTRON ATTENUATION BEHAVIOUR OF BORON CARBIDE-TITANIUM DIBORIDE COMPOSITES 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMEETING-2017
PRODUCTION OF ANTIMONY CONCENTRATE IMBEDDED SILICONE RUBBER MATERIALS FOR X-RAY PROTECTION 2018 ULUSLARARASI FEN VE MÜHENDISLIK KONGRESI
PREPARATION AND CHARACTERISATION OF ANTIMONY ORE IMBEDDED SILICONE RUBBER MATERIALS FOR RADIATION PROTECTION 2018 III. INTERNATIONAL RATING ACADEMY CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF COMPOSITES STARTING FROM BORON CARBIDE TITANIUM POWDER MIXTURE 2016 18. ULUSLARARASI METALURJI VE MALZEME KONGRESI
INVESTIGATIONS ON MICROSTRUCTURE, ELECTRICAL, AND THERMAL PROPERTIES OF TUNGSTEN BASED COMPOSITES 2018 18TH INTERNATIONAL BALKAN WORKSHOP ON APPLIED PHYSICS
EVALUATION FOR ELIMINATION OF METHYLENE-ORANGE FROM AQUEOUS MEDIA BY USING MEMBRANE 2016 6TH INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE CONGRESS EXHIBITION
INVESTIGATION FOR REMOVAL OF METHYLENE BLUE INAQUEOUS ENVIRONMENT BY USING DIFFERENT MEMBRANES 2015 FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT,ENGINEERING, PLANNING ECONOMICS
ELECTRON IRRADIATION EFFECTS ON H BN AND H BN TIB2 COMPOSITES 2012 THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLASMA PHYSICS PLASMA TECHNOLOGY
INVESTIGATION OF HELICAL FLOW BY USING TRACER TECHNIQUE 2011 TRACER 6 - THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRACERS AND TRACING METHODS
COMPARISON OF W-VC-C COMPOSITES AGAINST CO-60, SE-75 AND SB-125 FOR GAMMA RADIOISOTOPE SOURCES 2017 TURKISH PHYSICAL SOCIETY 33RD INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS
GAMMA ATTENUATION PROPERTIES OF STRONTIUM ZIRCONATE COATED STEEL 2016 18. ULUSLARARASI METALURJI VE MALZEME KONGRESI
EVALUATION OF THE POTENTIAL GEOLOGICAL ENVIRONMENTS IN TURKEY FOR NUCLEAR WASTE DEPOSITION 2022 II-INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL PRACTICE OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES
RADIATION ATTENUATION PROPERTIES OF SPARK PLASMA SINTERED BORON CARBIDE (B4C) MATERIAL AGAINST DIGNOSTIC X-RAYS 2022 II-INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL PRACTICE OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES
ÇINKO BOROSILIKAT CAMLARIN ÜRETILEREK ALTERNATIF RADYASYON ZIRH MALZEMESI OLARAK DEĞERLENDIRILMESI 2022 INTERNATIONAL BORON SYMPOSIUM
RADIATION ATTENUATION PROPERTIES OF SPARK PLASMA SINTERED BORON CARBIDE (B4C) MATERIAL AGAINST DIGNOSTIC X-RAYS 2022 II-INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL PRACTICE OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES
EVALUATION OF THE POTENTIAL GEOLOGICAL ENVIRONMENTS IN TURKEY FOR NUCLEAR WASTE DEPOSITION 2022 II-INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL PRACTICE OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES
BOR KARBÜR İÇERIKLI BILEŞIKLERIN NÖTRON RADYASYON ZIRHLAMASININ MCNP6 SIMÜLASYONU 2022 INTERNATIONAL BORON SYMPOSIUM
AN INVESTIGATION ON RADIATION SHIELDING PERFORMANCE OF LEAD SHEETS AGAINST DIAGNOSTIC X-RAYS 2023 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE ACADEMIC STUDIES ICIAS 2023
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
INVESTIGATION OF NATURAL RADIOACTIVITITY FOR SURFACE SOIL SAMPLES IN THE VICINITY OF EDIRNE TURKEY 2015 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING
IRRADIATION EFFECTS ON HEXAGONAL BORON NITRIDE COATED TTANIUM DIBORIDE REINFORCED BORON CARBIDE-SILICON CARBIDE COMPOSITES 2012 25TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC COLLISIONS WITH SOLIDS
ELECTRON AND NEUTRON IRRADIATION EFFECTS ON HEXAGONAL BORON NITRIDE TITANIUM DIBORIDE COMPOSITES 2014 THE NUCLEAR MATERIALS CONFERENCE
IRRADIATION EFFECTS ON HEXAGONAL BORON NITRIDE BORON CARBIDE SILICON CARBIDE SYSTEMS 2012 THE NUCLEAR MATERIALS CONFERENCE
STABILITY OF THE PHASE COMPOSITION OF NANOCOMPOSITE SYSTEM TI ZR SI N AFTER OF XE ION IRRADIATION 2014 THE NUCLEAR MATERIALS CONFERENCE
EFFECTS OF IRRADIATION ON SPARK PLASMA SINTERED BORON CARBIDE ALUMINUM COMPOSITES 2014 THE NUCLEAR MATERIALS CONFERENCE
RADIATION SHIELDING PERFORMANCE OF IRON ORE CONCENTRATE IMBEDDED SILICONE RUBBER MATERIALS FOR CS-137 GAMMA SOURCE 2018 VII INTERNATIONAL CONFERENCE NUCLEAR ENERGY, NUCLEAR AND RADIATIONTECHNOLOGIES OF THE 21ST CENTURY
THE EFFECTS OF SILICON CARBIDE RATIO AND IRRADIATION DOSE ON BORON CARBIDE SILICON CARBIDE COMPOSITES 2012 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY
IRRADIATION EFFECTS ON HEXAGONAL BORON NITRIDE COATED TTANIUM DIBORIDE REINFORCED BORON CARBIDE SILICON CARBIDE COMPOSITES 2012 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC COLLISIONS WITH SOLIDS
BOR KARBÜR IÇERIKLI BILEŞIKLERIN NÖTRON RADYASYON ZIRHLAMASININ MCNP6 SIMÜLASYONU 2022 INTERNATIONAL BORON SYMPOSIUM
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
MEMBRAN KULLANIMI ILE SULU ORTAMLARDAN METILEN MAVISI ELIMINASYONU 2015 4. ULUSAL MEMBRAN TEKNOLOJILERI VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU
GAMA TRANSMISYON TEKNIĞI ILE CS 137 GAMA KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI METALLER IÇIN KALINLIK TAYINI 2009 X. ULUSAL NÜKLEER BILIMLER VE TEKNOLOJILERI KONGRESI
CO2 SALINIMINI AZALTMAK IÇIN ANAHTAR POLITIKALAR VE DEĞERLENDIRILMESI 2013 IX. ULUSAL TEMIZ ENERJI SEMPOZYUMU