Öğretim Görevlisi AYŞEGÜL DEMİR SARIİPEK

Öğretim Görevlisi AYŞEGÜL DEMİR SARIİPEK

  Öğretim Görevlisi Fizyoterapi Programı - Öğretim Görevlisi Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü -

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
FIZIKSEL AKTIVITE VE POZITIF PSIKOLOJI UYGULAMALARININ ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ POZITIF VE NEGATIF DUYGU DURUMLARINA ETKISININ İNCELENMESI 2023 6. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS
FIZYOTERAPI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ ENGELLILIK HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI 2023 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE ACADEMIC STUDIES
THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY LESSON FOR THE DISABLED ON THE AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF SPORT IN MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS 2023 5TH INTERNATIONAL ARTEMIS CONGRESS ON HEALTH AND SPORTS SCIENCES
FIZYOTERAPI PROGRAMI ÖĞRENCILERININ SPOR KAVRAMINA YÖNELIK METAFORIK ALGILARI 2023 ASES INTERNATIONAL BANDIRMA SCIENTIFIC STUDIES CONFERENCE
TÜRKIYE'DE ENGELLILER ILE YAPILMIŞ SPOR KONULU LISANSÜSTÜ TEZLERIN BIBLIYOMETRIK ANALIZI 2023 ASES INTERNATIONAL BANDIRMA SCIENTIFIC STUDIES CONFERENCE
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ 2023 3 RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PARALİMPİK SPOR FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ 2024 ASES II. INTERNATIONAL BANDIRMA SCIENTIFIC STUDIES CONFERENCE
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCILERIN BEDEN EĞITIMI VE SPOR DERSLERINE KATILIMLARININ İNCELENMESI 2023 ERPA 2023 INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
DAVRANIŞ PROBLEMI OLAN BIR ÇOCUKTA DIR/FLOORTIME TERAPISININ ETKINLIĞI: OLGU SUNUMU 2023 ALTINBAŞ ÜNIVERSITESI 1. SAĞLIK HIZMETLERI VE BILIMLERI KONGRESI