Doçent AHMET KURTOĞLU

Doçent AHMET KURTOĞLU

  Doçent Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı - Doçent Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı - Doçent

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANTRENÖRLÜK KAVRAMI ALGILARI 2022 2. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ
AMPUTE FUTBOLCULARDA COVİD-19 KORKUSUNUN SPORCU-ANTRENÖR İLİŞKİSİNE ETKİSİ 2022 ASES INTERNATIONAL HEALTH, ENGINEERING AND SCIENCES CONGRESS
AMPUTE FUTBOLCULARIN COVİD-19 SALGININA YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2022 ASES INTERNATIONAL HEALTH, ENGINEERING AND SCIENCES CONGRESS
AMPUTE FUTBOLCULARDA KINEZYOFOBI DÜZEYININ FARKLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI 2022 ASES II. INTERNATIONAL HEALTH , ENGINEERING AND SCIENCES CONGRESS
AMPUTE FUTBOLCULARIN DURUMLUK KAYGI VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE BAŞ ETME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2022 3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS
INVESTIGATION OF GASTROCNEMIUS MUSCLE ACTIVATIONS OF TAEKWONDO ATHLETES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES 2023 2.ATLAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN APPLIED SCIENCES
THE RELATIONSHIP OF INJURY PROFILES AND SPORTS AGE IN BODYBUILDING ATHLETES 2023 2.ATLAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN APPLIED SCIENCES
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RESULTS OF FUNCTIONAL MOVEMENT ANALYSIS AND HANDGRIP STRENGTH AND CORE ENDURANCE IN 11-14 YEAR-OLD AMATEUR FOOTBALL PLAYERS 2023 ASES V. INTERNATIONAL HEALTH, ENGINEERING AND SCIENCES CONGRESS
AN INVESTIGATION OF CLASSROOM TEACHERS' VIEWS ON PLAY AND PHYSICAL ACTIVITIES COURSE 2023 IV. INTERNATIONAL EDUCATIONAL SCIENCES CONFERENCE
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER CANDIDATES' PREPARATION FOR TEACHING, PROFESSIONAL ANXIETY TOWARDS TEACHER CANDIDACY AND PERSONAL PROFESSIONAL COMPETENCE 2023 3. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN CONGRESS
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CARDIO EXERCISE DURATION COMBINED WITH RESISTANCE EXERCISE ON 1-RM BICEPS CURL PERFORMANCE 2023 ASES INTERNATIONAL KAYSERI SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE
INVESTIGATION OF THE ACUTE EFFECT OF YOGA EXERCISES ON SPO2 AND HEART RATE 2023 1. BİLSEL INTERNATIONAL TRUVA SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS
COMPARİSON OF FOOTBALL-SPECIFIC TECHNICAL SKILLS IN AMPUTEE FOOTBALL PLAYERS BY AMPUTATION LEVEL 2023 1. BİLSEL INTERNATIONAL TRUVA SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS
DOWN SENDROMLULARDA AEROBIK EGZERSIZLERIN KARDIYAK RISK FAKTÖRLERI ÜZERINDEKI ETKISI: BIR DERLEME ÇALIŞMASI 2023 ASES INTERNATIONAL BANDIRMA SCIENTIFIC STUDIES CONFERENCE
UNLOCKING THE SECRETS OF BODY MASS INDEX WITH MACHINE LEARNING: THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHICS, SPORT AGE AND HEART RATE ON AMATEUR ATHLETE 2023 ASES INTERNATIONAL FIRAT SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE
BIOLOGICAL EFFECTS OF OVERLOAD: A STUDY ON BLOOD GLUCOSE AND LACTATE LEVELS 2023 ASES INTERNATIONAL FIRAT SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE
EXCAMINATION OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS RECEIVING EDUCATION AT DIFFERENT TYPES AND LEVELS MOTIVATIONS FOR PARTICIPATING IN PHYSICAL ACTIVITY 2024 ASES II. INTERNATIONAL BANDIRMA SCIENTIFIC STUDIES CONFERENCE
PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF CHRONIC SWIMMING EXERCISES: A SYSTEMATIC REVIEW STUDY 2024 ASES II. INTERNATIONAL BANDIRMA SCIENTIFIC STUDIES CONFERENCE
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN UYKU ÜZERİNDEKİ ROLÜ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI 2024 KARADENIZ 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
12 HAFTALIK AEROBİK VE FİTNESS ÇALIŞMALARININ SKOLYOZ TEŞHİSİ KONMUŞ BİREYLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI 2019 2. ULUSLARARASI BATTALGAZI MULTIDISIPLINER ÇALIŞMALAR KONGRESI
ANALYSIS OF MORMOMETRIC MEASUREMENTS BY GENDER IN SLEEP APNEA SYNDROME 2022 UNION OF THRACE UNIVERSITIES V. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS
INVESTIGATION OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF SCİENCE HIGH SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES 2022 UNION OF THRACE UNIVERSITIES V. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS
INVESTIGATING THE NUTRITIONAL AWARENESS LEVELS OF ADOLESCENT ATHLETES 2023 ASES IV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TAKIM VE BIREYSEL SPOR YAPAN 12-15 YAŞ GÖRME ENGELLI ÖĞRENCILERIN FIZIKSEL VE MOTORIK ÖZELLIKLERININ KARŞILAŞTIRILMASI 2018 1.ULUSLARARASI BEDEN EĞITIMI, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESI