AYKUT DİKER

AYKUT DİKER

  Doktor Öğretim Üyesi DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Yazılım Mühendisliği Bölümü - Bölüm Başkanı Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür Yardımcısı Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi - Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
A NOVEL APPLICATION BASED ON SPECTROGRAM AND CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK FOR ECG CLASSIFICATION 2019 2019 1ST INTERNATIONAL INFORMATICS AND SOFTWARE ENGINEERING CONFERENCE (UBMYK)
EKG İŞARETLERININ MAKINE ÖĞRENME YÖNTEMLERI ILE SINIFLANDIRILMASI 2018 26. SINYAL İŞLEME VE İLETIŞIM UYGULAMALARI KURULTAYI (SIU)
FEATURE EXTRACTION OF ECG SIGNAL BY USING DEEP FEATURE 2019 2019 7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DIGITAL FORENSICS AND SECURITY (ISDFS)
FPGA TABANLI DGM SINYALININ ÜRETILMESI VE BIR EVIRICIYE UYGULANMASI 2011 IATS’XX11
INTELLIGENT SYSTEM BASED ON GENETIC ALGORITHM AND SUPPORT VECTOR MACHINE FOR DETECTION OF MYOCARDIAL INFARCTION FROM ECG SIGNALS 2018 2018 26TH SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS CONFERENCE (SIU)
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A SINGLE STAGE FULL BRIDGE DC DC CONVERTER WITH ZVS MODE 2012 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE MECHATRONICS 2013
DETERMINATION OF R-PEAKS IN ECG SIGNAL USING HILBERT TRANSFORM AND PAN-TOMPKINS ALGORITHMS 2017 SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS CONFERENCE (SIU), 2017 25TH
E-TICARET VE GÜVENLIK 2013 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DIGITAL FORENSICS AND SECURITY (ISDFS’13)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
DETECTION OF THE CHARACTERISTICS POINTS OF ECG SIGNALS 2017 TOKYO SUMMIT,2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES